La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Martorell el pla director de la Torre Bassols, una casa senyorial documentada l'any 1208 i catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pels seus valors històrics, arqueològics, arquitectònics i socioculturals. El pla director, fet pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), formula una proposta global de restauració de la totalitat de l'edifici que actualment es troba en un estat avançat d'abandonament, rodejada de polígons industrials i molt propera a la via del tren d'alta velocitat. L'actuació, prevista en diverses fases, preveu una inversió total que supera els tres milions d'euros.

La Torre Bassols, que durant més de vuit segles va ser el centre d'una de les explotacions agràries més importants del Baix Llobregat nord, fins i tot va allotjar l'emperador Carles V i posteriorment el seu fill i successor el rei Felip II, s'estructura a base de diversos cossos juxtaposats al voltant d'un pati rectangular amb l'eix llarg orientat d'est a oest, entre els quals es distingeix especialment la capella, adossada a la façana est i d'estil neoromànic.

Pel que fa a l'estat de conservació, en general el conjunt es troba malament, amb zones parcialment enderrocades i una gran part de la teulada esfondrada. A simple vista també es detecten terres bombats, patologies produïdes per humitats, esquerdes, despreniments de morters d'acabat, acumulacions de runa, plantes i altres patologies que afecten tant elements estructurals com elements amb alt valor històric artístic que mereixen especial cura a l'hora de ser restaurats.

El pla director preveu diverses fases parcials que facin viable la proposta i que permetin la recuperació patrimonial i la disponibilitat d'ús gradual de l'equipament des de l'inici de les intervencions.