L'Ajuntament d'Olesa ha aprovat per a aquest 2020 un increment de la dotació pressupostària del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que possibilitarà incrementar el nombre d'hores d'atenció contractades. Aquest és un servei externalitzat.

Del pressupost municipal per al 2020, la regidoria que més es reforça és la de Benestar Social, amb una partida total que ascendeix a prop d'1,5 milions d'euros. D'aquests diners, més de 700.000 euros estan destinats al SAD, que incrementarà les hores contractades de 24.000 a 34.000 (un 40%, amb l'augment del pressupost en 370.000 euros respecte al 2019).

El regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, destaca aquesta aposta per un servei que el seu departament considera que és «essencial» reforçar, una aposta que segurament, ha dit, ha fet que altres regidories «no hagin pogut créixer tant».

Jordi Martínez ha justificat el reforç d'aquest servei en la necessitat de tenir prevista l'atenció a una població que, en general a Catalunya i, per tant, també a Olesa, cada cop està més envellida i és susceptible d'accedir, en algun moment de la seva vida, a la Llei de dependència.

La cap de Serveis Socials d'Olesa, Margarita Ruiz, ha afegit que, per aquesta raó, en el seu moment el departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'Olesa, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, va engegar l'elaboració d'un estudi de les necessitats actuals i de futur de la població de persones grans del municipi. L'objectiu d'aquest estudi era obtenir les dades i la informació necessària per tal de fer una diagnosi adequada de les necessitats i demandes del col·lectiu de les persones grans per així poder adequar les actuacions i polítiques socials a aplicar els propers anys a la realitat actual. Per fer l'estudi es va fer una enquesta telefònica a persones més grans de 75 anys residents a Olesa.

L'estudi fet fa uns mesos volia actualitzar el que es va fer el 2005 sobre les persones grans d'Olesa, arran del qual, per exemple, es van posar en marxa precisament el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i el de teleassistència. Arran d'aquell estudi, ha destacat Margarita Ruiz, es va constatar que «la gent vol ser cuidada, i cuidada a casa», i per tant, cal preveure aquesta atenció a través del SAD.

En aquest sentit, i quant al nombre d'hores d'atenció domiciliària, el regidor Jordi Martínez ha destacat que, de les 10.000 hores contractades el 2016 s'ha passat a 24.000 aquest 2019, i les contractades per al 2020 seran 34.000. Margarita Ruiz ha precisat que, malgrat que es fa una previsió ajustada de les necessitats, aquest és «un sistema viu perquè penja de la Llei de dependència».

El SAD ofereix suport personal, com ara ajudes per a la higiene i cura personal (banyar, fer la higiene corporal, canviar de roba), ajuda fisicomotriu (aixecar i posar al llit, caminar), control de l'alimentació, acompanyaments per fer gestions fora de casa i suport emocional i orientació a les persones usuàries i també a les persones cuidadores.