La Diputació de Barcelona ha donat per finalitzada aquest mes de gener la senyalització dels camins del terme municipal de Masquefa que integraran el projecte de Vies Blaves que permetrà fer transitables més de 300 quilòmetres de les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener per a vianants i mitjans no motoritzats.

En el cas de Masquefa els vials senyalitzats connectaran la Via Blava de l'Anoia i la Via Blava del Llobregat a través del camí que recorre Esparreguera, els Hostalets de Pierola, Masquefa i Espiells. A més, les Vies Blaves també passaran per la passarel·la que està construint l'Ajuntament de Masquefa i que connectarà les urbanitzacions del Maset i de Can Quiseró.

Les Vies Blaves passaran per una seixantena de municipis catalans i milloraran l'accessibilitat a tres parcs naturals, 12 espais naturals protegits i vuit espais turístics. Pel que fa al seu impacte turístic, el recorregut també inclou més de 5.000 places d'allotjament, que s'amplia a 10.000 si es té en compte l'àrea d'influència que té aquest camí fluvial.

En el marc del procés de senyalització dels camins de les Vies Blaves, també s'ha habilitat a la plaça de Josep Maria Vila -un dels punts centrals i més concorreguts del municipi- un panell amb informació sobre els principals itineraris i els punts d'interès més destacats que ofereix la vila; entre ells, l'església de Sant Pere i la Santa Creu, l'església de Sant Pere, la capella del Roser, les vistes a Montserrat, el CRARC i La Fàbrica Rogelio Rojo.