La residència de Can Comellas, un dels serveis municipals d'Esparreguera que són més apreciats pels veïns, posa en marxa una unitat de convivència, un nou servei d'atenció a la gent atesa que ha suposat un increment en els costos del pressupost municipal. En el pressupost de l'Ajuntament d'Esparreguera per al 2020 hi ha un increment del 19% en aquest equipament. L'increment és de 466.300 euros i el pressupost de la residència és de 2,9 milions d'euros. La pujada més important, de 110.000 euros, correspon a la posada en marxa de la unitat de convivència.

Dos anys i mig després de l'entrada en vigor de la gestió a càrrec de l'empresa pública Sumar, la dotació pressupostària de la residència de Can Comellas preveu partides importants per incorporar els increments de sou dels dos últims exercicis (105.000 euros), imputats en el 2020; 20.000 euros per a l'ampliació dels horaris del centre de dia, ja en marxa des de l'any passat; i 100.000 més per fer front a dèficits generats en els exercicis 2018 i 2019, que són assumits al 50% pel consistori i per Sumar.

A banda, els pressupostos del 2020 també preveuen els increments salarials, l'augment dels honoraris de Sumar (l'empresa que en fa la gestió) i el dèficit que es pugui generar per possibles contingències en el període 2021-2023.

Per la seva banda, el cost de gestió de la residència de Can Comellas és de 305.000 euros, dins dels quals s'inclou el dèficit que l'Ajuntament ja arrossegava en el moment d'entrar en vigor la gestió a càrrec de Sumar, el maig del 2017. La resta, 2,1 milions d'euros, segons han explicat fonts municipals, correspon al cost de les places públiques i privades.

La regidora de l'àrea de Serveis Socials, Maria Vallejo, ha explicat que els dèficits generats en els exercicis 2018 i 2019 han tingut a veure «amb l'augment de l'horari i del personal dedicat al centre de dia, l'adquisició i adequació d'un vehicle per al transport adaptat -que també ha ampliat la seva ruta-, les substitucions immediates i indemnitzacions de personal, i la formació adreçada als empleats».

Des que està en marxa la gestió a càrrec de l'empresa pública Sumar, la plantilla de la residència s'ha incrementat en quatre treballadors, als quals està previst que s'afegeixin durant el 2020 entre quatre i sis professionals més. Si se sumen els treballadors que anteriorment eren autònoms i que s'han incorporat a la plantilla de Sumar, el contingent laboral haurà passat dels 48 empleats el 2017 als 60 que s'espera que hi hagi quan s'acabi l'any.