Les obres de reforma del paviment i del clavegueram del carrer del Mestre Manel Giralt de Calaf es prorroguen i no finalitzaran abans del 29 de febrer. Entre altres entrebancs, l'empresa que porta a terme el projecte ha trobat que la connexió elèctrica de l'Escola Alta Segarra (feta durant la reforma de l'any 2009) passava per dins de les canonades de clavegueram.

Per portar a terme la reforma d'aquest cablejat ha calgut que Endesa refés aquesta instal·lació i l'adeqüés a la normativa actual, i aquesta circumstància ha provocat un retard en l'obra de manera aliena a l'empresa que l'executa. L'Ajuntament de Calaf ha aclarit que el retard no és degut a l'empresa per aquesta causa i que raons meteorològiques també els han impedit treballar algunes jornades.

En el projecte també s'hi han fet algunes millores un cop ja iniciats els treballs, com introduir dues orelles al pas elevat de l'Escola de Música.