L'augment del contingut de nitrats de l'aigua per sobre dels 50mg/l fa que l'aigua que se serveix a Calaf no sigui potable. Aquest és el vàrem que figura en la legislació vigent. Fonts de la companyia d'aigua han explicat que "la situació podria anar millorant en les properes setmanes fins a restablir-se la normalitat. Fet que es comunicarà oportunament".

En un comunicat, l'Ajuntment de Calaf informa que "amb motiu de l'incompliment del paràmetre nitrat que s'ha esdevingut a la zona de subministrament de Calaf, com a conseqüència de les fortes pluges que es van produir a finals de gener, Aigües de Manresa ha emès un comunicat avui on informa que s'ha detectat un augment del contingut de nitrats a l'aigua de la xarxa municipal que superen els 50 mg/l. La superació d'aquest límit, segons la normativa vigent, suposa la obligació de declarar la no potabilitat de l'aigua per a us de boca tot i que l'aigua és apta per tots els altres usos que no sigui estrictament alimentari".

Com a mesures correctores s'ha reduït les captacions dels pous de Calaf i posat en marxa la captació del Pou del Rector per tal d'incrementar la quantitat d'aigua provinent del Mantellí.

D'altra banda, també especifiquen que, d'acord amb els criteris de la FAO-OMS, la ingesta tolerable de nitrats es de 219 mg/dia per persona (això equivaldria a 3,3 litres diaris d'aigua que tingués un contingut de 65 mg/l de nitrats). Malgrat això, cal tenir en compte que en determinades persones i en alguns grups de població, la ingesta habitual de quantitats elevades de nitrats pot produir una alteració de la capacitat de transport d'oxigen a la sang (metahemoglobinèmia). Aquests grups de població més sensibles són les dones embarassades i els lactants, els adults amb acidesa gàstrica reduïda, les persones amb dèficits hereditaris de la forma reduïda de la nicotinamida-adenina-dinucleòtid (NADH), les que tenen una activitat disminuïda de l'enzim metahemoglobina reductasa, als eritròcits, i les que tenen anomalies estructurals de l'hemoglobina (HB-Ms).

Tenint en compte totes aquestes premises, es recomana explícitament que les persones incloses dins algun grup de risc dels esmentats, s'abstinguin de consumir aigua de la xarxa per a beure o cuinar. I especificat que el grup de més risc són els lactants alimentats amb llet artificial, per la qual cosa, a l'hora de preparar els biberons, cal utilitzar aigua envasada.