El grup municipal de Poble Actiu, junt amb el sindicat de la CGT, han presentat una proposta al govern de l'Ajuntament d'Igualada per tal que en la propera licitació del servei de neteja de les escoles bressol i primària públiques de la ciutat hi introdueixi les clàusules que proposen. Aquestes clàusules han estat elaborades pels mateixos treballadors afectats per l'impagament de les seves nòmines, i que pretenen que aquesta situacio no es pugui repetir. L'objectiu de conjunt és el de millorar les condicions laborals. Tot i que asseguren que l'objectiu final "és municipalitzar el servei de neteja de tots els equipaments públics de la ciutat", i en aquesta idea també hi ha acord de Poble Actiu, de la CGT i dels mateixos treballadors.

En roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimarts, junt amb la CGT i les treballadores de la neteja, la regidora de Poble Actiu Eva Pedraza, ha explicat que "el darrer mes de desembre les treballadores van haver d'assistir a la CGT en busca d'assessorament laboral degut a que l'empresa contractada per l'Ajuntament d'Igualada no estava ingressant les nòmines a les treballadores". En aquest sentit, Pedraza ha assenyalat que "aquesta empresa ja ha perdut la licitació i ara l'Ajuntament d'Igualada està generant unes noves clàusules per a la propera licitació".

Per aquest motiu, la regidora ha argumentat que "malgrat no estiguem d'acord en la privatització dels serveis municipals com el de la neteja, aquest pas no es pot fer en un termini curt i, per tant, ara per ara cal actuar de cara a la futura licitació per tal d'assegurar els drets laborals de les treballadores, per aquest motiu presentarem al govern de l'Ajuntament les clàusules que la CGT i les treballadores han redactat ja que tenen per objectiu millorar les seves condicions laborals i evitar en el futur les males condicions laborals que aquest tipus de contractes pateix".

La rescissió del contracte en cas d'incompliment de les lleis de salut laboral, així com en els aspectes socials i salarials dels convenis sectorials o que l'Ajuntament es faci càrrec del pagament de les nòmines en cas que l'empresa contractada es retardi en els pagaments són algunes de les mesures demanades.

A banda, la regidora del grup municipal de Poble Actiu, Eva Pedraza, ha explicat que "al temps que demanem la introducció d'aquestes clàusules al nou plec de condicions de la futura licitació del servei de neteja de les escoles bressol i primària, també demanem recuperar el control, és a dir, que es camini cap a la gestió directa del servei de neteja de tots els equipaments públics d'Igualada. Sabem que no és possible municipalitzar un servei com el de la neteja en tres mesos, però mentre dura la nova licitació s'ha de vetllar per assegurar la seva municipalització en finalitzar la nova licitació que creiem que ha de tenir la mateixa durada que el procés de municipalització".

Pedraza ha afegit que "l'objectiu de tota municipalització és millorar l'eficiència econòmica i preservar els drets laborals dels i les treballadores, en la mesura en que qualsevol privatització implica uns beneficis per a l'empresa encarregada que seran obtinguts gràcies o bé a costa dels treballadors o bé a costa d'una reducció del servei". La regidora de l'esquerra transformadora ha argumentat que "malgrat la municipalització no està en l'agenda del govern Castells perquè comporta més implicació per part dels responsables polítics ja que són ells els responsables de vetllar pel bon funcionament dels serveis municipalitzats, nosaltres seguirem insistint perquè els serveis de neteja d'equipaments municipals suposen una despesa aproximada d'1'5 Milions d'euros anuals, una despesa molt considerable, i amb la municipalització del servei s'eliminarien els beneficis, quelcom que es tradueix en una millora dels propis serveis, millorant tant les condicions laborals o ampliant la plantilla de treballadors/es, com en transparència i control sobre el servei".