L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha d'obrir un nou concurs per adjudicar el servei de neteja d'espais públics, perquè s'ha incremetat en més d'un 20% el valor de la feina a dur a terme i la la llei actual no permet una pròrroba amb una ampliació d'aquest volum. Els partits representats al ple d'Olesa van aprovar en la darrera sessió una ampliació de quatre mesos de la contracta actual, amb la finalitat de donar temps a l'administració local ha convocar i resoldre un nou concurs. S'hi va abstenir el PSC. De moment, l'empresa Òptima Facility Services continuarà durant aquest període.

La regidora d'Espai Públic i Equipaments, Eva Creus, va detallar que la pròrroga té com a objectiu cobrir l'espai de temps entre la finalització de l'actual contracte (en data 29 de febrer de 2020) i l'adjudicació d'un de nou, que està en procés de licitació. Segons va explicar la regidora, si bé inicialment era possible prorrogar el contracte vigent, i aquest era el desig de l'empresa adjudicatària, la incorporació de noves dependències i necessitats en el contracte prorrogat superaven un 20% d'increment del valor del mateix, i aquest valor és el màxim que permet la llei. Per tant, l'Ajuntament no ha pogut executar la pròrroga i ha de fer un nou concurs.

La regidora va explicar que l'increment de feina és en la neteja de noves dependències com ara la nova comissaria de la Policia Local, els patis oberts de les escoles Josep ferrà i esteva i Mare de Déu de Montserrat, la piscina coberta i l'Escorxador (que ara ja es netejava amb les hores que no s'utilitzaven en la neteja de la piscina coberta mentre era tancada). També s'inclouen 350 hores per imprevistos i la regularització de sous pel nou conveni del sector de la neteja.

Marc Guevara, regidor de la CUP, tot i donar suport a la proposta de fer el nou concurs, va demanar que s'intenti incloure al nou contracte clàusules ambientals i un pla específic de treball per a la gestió dels residus de cada espai que es netegi. També va proposar que, tenint en compte que el nou contracte serà per dos anys (prorrogables a fins a dos més), es treballi paral·lelament en "crear una empresa pública de serveis si volem ser un municipi valent que lluita pels drets laborals" i que, precisament, el primer servei que gestioni aquesta empresa pública sigui la neteja dels edificis municipals.

Jordi Parent, regidor d'ERC, va fer una petició en el mateix sentit, demanant que, a banda de paràmetres mediambientals, també es tinguin en compte paràmetres socials, per tal que la plantilla quedi protegida davant un possible canvi d'empresa adjudicatària o es respecti la moció "Anem a mil" per un salari digne.

Per la seva banda, el socialista Fernando Vicente va recordar que quan el gener de 2018 es va aprovar el contracte vigent, "ja vam dir que era molt ajustat", i va criticar que, al seu parer, s'hagi trigat massa en iniciar l'expedient de licitació del nou contracte. També va mostrar la seva preocupació per "la rotació" que ha de fer el personal, que creu acaben afectant el servei.

En aquest sentit, la regidora Eva Creus va respondre que, abans d'iniciar l'expedient, s'han hagut d'analitzar acuradament totes les noves necessitats que té l'ajuntament. Quant a la rotació del personal de neteja, va dir que "cada cop se'n fan menys i els resultats de la auditories estan sortint molt millor". La regidora d'Espai Públic i Equipaments també va assegurar que intentaria incloure els criteris mediambientals que demanaven ERC i la CUP als plecs del nou contracte.

El Ple de l'Ajuntament d'Olesa també va aprovar una modificació de crèdit per al finançament de les obres de millora de la urbanització de l'entorn dels habitatges de la Flora, que tenen un import d'una mica més de 60.000 euros. Tot i que aquests diners s'havien previst en el pressupost 2019, l'adjudicació de les obres no es va poder produir abans del 31 de desembre i per aquesta raó no es va poder traspassar comptablement tota la partida a aquest 2020. Per aquesta raó s'ha hagut de suplementar amb diners provinents del romanent de tresoreria. Va rebre el suport de tots els grups.