L'Ajuntament d'Igualada atorgarà subvencions als propietaris de pisos buits i en mal estat que els arreglin, els posin en condicions d'habitabilitat i els destinin a lloguer social. En el darrer ple municipal, els regidors van aprovar les bases reguladores dels ajuts. La proposta ha tirat endavant amb el vot favorable de Junts per Igualada, Esquerra Republicana, Igualada Som-hi i Ciutadans, i l'abstenció de Poble Actiu.

A través d'aquests ajuts es podran subvencionar obres d'adequació que permetin que els habitatges obtinguin o millorin les condicions mínimes d'habitabilitat, com la instal·lació d'aigua, gas, calefacció, electricitat o sanejament; l'arranjament de banys i cuines; la millora de l'aïllament tèrmic o acústic; el repàs d'elements deteriorats o la supressió de barreres arquitectòniques. L'import de la subvenció és del 50% de les despeses, amb un límit de 10.000 euros per habitatge. Les bases també recullen que els habitatges rehabilitats passaran a la borsa de lloguer per un període de cinc anys.

En la mateixa sessió, el ple també va aprovar, per unanimitat, les bases de subvencions a la creació de noves empreses i foment de cooperativisme; al foment de creació de llocs de treball estables, i a la consolidació d'activitats econòmiques posades en marxa per treballadors autònoms.

Un altre punt que també va tirar endavant amb el suport de tots els grups municipals ha estat l'aprovació del Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament d'Igualada. A més, el ple també va aprovar les bases específiques de subvencions per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI), amb els vots a favor de Junts per Igualada, Esquerra Republicana, Igualada Som-hi i Cs, i una abstenció de les regidores de Poble Actiu.