L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, considera que «la promoció d'habitatge de lloguer assequible a través de la cessió de sòl públic és una de les vies a través de les quals l'Ajuntament d'Olesa pot actuar per millorar la situació de l'accés a l'habitatge al municipi», segons ha explicat ell mateix. I aquesta és una de les eines que pensa que ha de preveure el proper POUM, en tramitació.

Explica Riera que «tenint en compte que les competències en Habitatge són de la Generalitat i el Govern central, el que ha fet l'ajuntament és apostar per l'habitatge protegit a través del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), condicionant els promotors del sol urbanitzable a generar habitatge protegit».

Una de les promocions d'habitatge de lloguer assequible que es faran a Olesa aniran a càrrec de l'Institut Català del Sòl. Es preveu que les obres s'iniciïn durant el quart trimestre de 2021. La promoció, de 33 habitatges, estarà situada en dos solars del carrer Indústria, cedits per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. La seva construcció es preveu que tingui un cost de 3,7 milions d'euros.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha insistit que aquestes operacions de cessió de sòl municipal per a la promoció d'habitatge de lloguer assequible «són la manera amb la qual l'Ajuntament pot incidir en donar solució a la problemàtica de l'accés a l'habitatge». Segons l'alcalde, l'Ajuntament ja treballa fa anys en intentar que els grans tenidors d'habitatges, com ara entitats bancàries o promotores, acabin les construccions a mig fer i posin en el mercat els habitatges buits.

Per aconseguir que Olesa de Montserrat entrés en aquesta tercera convocatòria del Programa de lloguer assequible, va ser cabdal l'al·legació presentada per l'Ajuntament al Pla de l'habitatge presentat per la Generalitat, que no considerava Olesa com a municipi d'alta demanda d'habitatge. En l'elaboració d'aquesta al·legació, que va ser estimada, es van utilitzar molts dels estudis que han servit per a l'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

L'alcalde ha recordat que el nou POUM «té com a peça clau l'habitatge». Si bé el planejament «no pot solucionar el problema de l'habitatge, amb les eines que tenim podem incidir-hi ampliant l'oferta pública d'habitatges».