La residència Pare Vilaseca d'Igualada ha precisat que, des de l'inici de la crisi del coronavirus, un total de 16 residents han mort amb símptomes compatibles amb el coronavirus. Amb tot, la manca de testos fa que només un es comptabilitzi en els recomptes per la covid-19. El centre, amb 152 llits i 5 unitats, cobreix les baixes de treballadors amb personal procedent dels centres del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI), que han suspès temporalment la seva activitat. El centre residencial s'ha sectoritzat, de manera que els residents i personal auxiliar i de neteja es mantenen sempre a la mateixa unitat. L'objectiu és reduir el risc de contagi quan en una espai hi ha algun cas sospitós o confirmat de covid-19.

La primera defunció d'un resident que tenia símptomes compatibles amb el coronavirus es va produir el dia 19 de març. "L'única comanda d'equips de protecció individual subministrada pel Departament d'Afers Socials, Treball i Família es va rebre el 29 de març, i els primers tests PCR realitzats a residents per part del personal del centre d'atenció primària del Departament de Salut es van efectuar el 22 de març, amb resultats que van arribar el 26 de març", s'especifica en un comunicat.

Fins al 8 d'abril s'han pogut fer un total de 23 tests PCR i 5 tests ràpids a residents, i 31 tests PCR i 110 tests ràpids als treballadors. El Consorci ha anat adquirint material de protecció i rebent donacions d'empreses privades o administracions locals o supramunicipals Això ha permès que el personal hagi pogut disposar de material "en tot moment i des del primer dia", s'assegura en el mateix comunicat.

També ha creat un grup de treball que fa recerca de proveïdors i donants d'EPIs en què participen l'Hospital d'Igualada i l'Ajuntament. Les visites de familiars a la residència s'han hagut de substituir per trucades i videotrucades que es realitzen amb noves línies de telèfons mòbils que s'han contractat amb aquesta finalitat i amb nou tauletes procedents de l'Hospital de dia Sant Jordi. També es preveu incorporar pròximament uns equips de videoconferència fruit d'una donació de l'empresa Cisco.

Suspesa l'activitat del CSSI

El gerent del Consorci Sociosanitari d'Igualada, Jordi Ferrer, ha explicat que s'està passant per "moments difícils" i que continuen treballant per superar l'episodi. En aquest sentit, el CSSI explica que des del dia 12 de març s'ha suspès l'activitat de l'Hospital de dia Sant Jordi, el Centre de dia Pare Vilaseca, el Centre de dia Montserrat, el Centre de dia Mar i Cel i el 4DHealth, i ha mantingut el servei a la Residència Pare Vilaseca i als pisos ViuB1 i ViuB2.

El Servei d'Atenció a Domicili va reduir la seva activitat en un 90% a l'inici del confinament i actualment està recuperant casos progressivament per no deixar desateses persones en situació de risc.