La comarca de l'Anoia registra 1.426 ERTO per força major i 26 ERO, que afecten prop de 9.400 persones. Segons les dades analitzades per la Unió Empresarial de l'Anoia, la meitat de les 200 empreses enquestades n'ha presentat, i el 12% probablement el presentaran en els pròxims dies. La majoria d'aquests expedients (el 85,2%) estan en tramitació i només un 13,6% estan concedits. El fet d'haver presentat ERTO és un dels motius clau pel qual les empreses no s'acullen al permís retributiu recuperable, aprovat pel govern de l'estat.

Malgrat tot, l'activitat continua parcialment en moltes empreses. De les més de 130 empreses de 200 que afirmen haver tancat (totalment o parcialment), aquestes assenyalen que es deu especialment a l'obligació legal (25,7%), que no tenen comandes, material ni feina (25,51%) o que no poden accedir a les instal·lacions (19%). En canvi, pel que fa a les empreses que resten obertes, el 71% de les enquestades afirma que és perquè són empresa essencial i el 29,5% que fan teletreball.

A nivell de pèrdues econòmiques, gairebé el 70% de les empreses que ja poden valorar les pèrdues, quantifica que entre març i abril perdran entre els 5.000 euros -des de la petita empresa o autònom- fins els 500.000 euros, la mitjana i gran empresa, majoritàriament. En total, les pèrdues de les 139 empreses que han pogut quantificar-les, ascendiran com a mínim a 14,7 milions d'euros.

Reclama més mesures

Davant d'aquestes xifres, la Unió Empresarial de l'Anoia referma la seva posició de valorar com a insuficients les ajudes aprovades per l'administració i exigeix que s'implementin mesures complementàries a aquestes ajudes per poder afrontar amb mínimes garanties la situació excepcional en la que es troba l'empresariat anoienc.

En concret, la gran majoria de les empreses, el 85,5% considera que les mesures adoptades pel govern espanyol i el de la Generalitat són insuficients i arriben tard. Les empreses enquestades insisteixen en la necessitat de facilitats econòmiques i administratives; alerten de la desprotecció dels autònoms; de poder deixar de pagar impostos i tributs, préstecs, leasings, hipoteques, rentings bancaris, i rebuts de serveis com electricitat, aigua i gas mentre no puguin mantenir l'activitat; i ajudes econòmiques directes i línies de crèdit per a les empreses.

Per últim, davant l'anunci de l'aixecament del confiment dur que es va aplicar per part del govern espanyol, des de la UEA s'ha instat a la patronal Foment del Treball a fer pressió davant el govern espanyol per tal que el govern emeti de forma clara quina ha de ser la incorporació al treball de les empreses no essencials. Així doncs, des de la UEA s'espera que el reial decret es publiqui amb un horari i dia d'antel·lació per tal que les empreses puguin actuar amb previsió; així com també, que es garanteixin les condicions de seguretat per als treballadors.