A mitjan març, Àuria Cooperativa va presentar un ERTO que afectava 328 persones amb discapacitat. S'hi van veure obligats per les dificultats derivades del confinament i la crisi del coronavirus. Ara, tan sols unes setmanes després, la planta industrial ha tornat a l'activitat, ja que Àuria Cooperativa ha estat una de les 8 empreses -l'única amb finalitats socials i sense ànim de lucre- que l'Estat ha autoritzat per fabricar producte hidroalcohòlic per proveir serveis essencials. A final de la setmana passada van iniciar la producció i, de moment, ja hi treballen unes 10 persones. Dijous van començar a fer les primeres entregues. Se'n repartiran a les llars residència que la Fundació té a Igualada, farmàcies, CAP i l'hospital.

Àuria Cooperativa té, des de l'any 2008, una divisió de cosmètica per a tercers que l'ha convertida en l'única empresa que és centre especial de treball (CET) amb una activitat d'aquest estil. Ara, gràcies a això i després d'haver hagut de fer un ERTO per culpa de la crisi del coronavirus, el taller de la cooperativa ha tornat a engegar motors. De moment, hi treballen 10 persones en un sol torn per garantir les màximes mesures de protecció, fet que ha permès reincorporar una part del personal afectat per l'ERTO.

La crisi del coronavirus va afectar diversos fronts. D'una banda, des del punt de vista econòmic, però també en termes de salut, ja que alguns usuaris dels que viuen a les llars residència van presentar símptomes i es van aïllar a l'edifici de la fundació.

Àuria és un grup empresarial d'economia social. Aglutina empreses com Àuria Cooperativa, la Fundació Privada Àuria i Àuriafil.