En el sorteig de dimecres 3 de juy de la BonoLoto, l'administració de La Rambla de Sant Isidre, 7, d'Igualada, coneguda com a ca l'Abadal, va donar un premi de 5 encerts i que al no haver-hi encertants de les categories superiors, li pertany un premi de 4.041,53 euros.

Des d'aquest any, els premis per sota de 40.000 euros queden eximits de tributació. Per això l'afortunat/da cobrarà l'import integredel del premi.