L'Institut Català de la Salut (ICS), amb la col·laboració del Departament de Cultura, fa una proposta al col·lectiu sanitari basada en l'ús dels museus com a entorns de reflexió i millora el benestar emocional. Igualada, a través del Museu de la Pell, hi participa.

Es tracta d'una iniciativa, pionera a escala internacional, segons expliquen els mateixos protagonistes. Té en compte les característiques particulars del col·lectiu sanitari pel que fa a l'autopercepció de salut i necessitat d'autocura, i així, el programa busca complementar l'actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l'ICS mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l'àmbit assistencial formal.

La participació a Recuperart-19 serà completament anònima, gratuïta i de fàcil accés, ja que des de l'inici del programa hi participen museus de totes les regions sanitàries de Catalunya. En aquest sentit, en un primer desplegament hi participen 16 museus de totes les regions sanitàries i està previst que aquest nombre de centres s'incrementi un cop avaluada la primera fase.

El programa està concebut per ferr-se de manera individual i autònoma i se centra en la prevenció i gestió de possibles quadres d'ansietat, depressió o fins i tot lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic associats a la seva activitat professional durant la crisi del nou coronavirus.

Per participar-hi només caldrà que els professionals sanitaris s'acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels museus participants, que els hi oferiran l'entrada gratuïta. Tot seguit se'ls proporcionarà un quadern especialment elaborat per l'activitat i una fitxa amb una relació d'obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta serà la guia per seguir l'activitat, que serà autoguiada, i detalla instruccions i pautes per al participant. La proposta d'activitats se centra en exercicis d'atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. L'activitat podrà començar la primera setmana de juliol.

Des del punt de vista clínic ha estat dissenyat pel Servei i Grup de recerca de psiquiatria, salut mental i addiccions del Campus Vall d'Hebron, encapçalat pel Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, un dels dos directors del programa juntament amb Guillem d'Efak Fullana Ferré, coordinador de l'Estratègia d'Arts en Salut de l'ICS.