L'empresa Sorea, concessionària del servei municipal d'aigua potable de Castellví de Rosanes, ha creat un Fons de Solidaritat de 1.000 euros que servirà per atendre veïns i veïnes de Castellví de Rosanes en situació de vulnerabilitat social que o bé tenen deutes de factures d'aigua o bé no poden fer front al pagament d'aquest servei bàsic per problemes econòmics. Per tal que els castellvinencs i castellvinenques puguin beneficiar-se d'aquest fons, Sorea i l'Ajuntament han aprovat un conveni de col·laboració.

Per poder accedir al Fons de solidaritat de Sorea, caldrà un informe previ dels Serveis Socials municipals on s'acrediti la situació econòmica de la persona usuària i que aquesta es troba en un dels dos supòsits abans indicats. L'ajuda comportarà la bonificació parcial o total de les factures pendents i, en cas que s'hagués interromput el subministrament, la reobertura del mateix. En qualsevol cas, es garantirà la continuïtat del subministrament durant un any a partir de la data de petició d'ajuda.

El conveni finalitzarà quan s'esgotin els 1.000 euros del Fons de solidaritat; en cas que aquests diners no s'haguessin esgotat en el termini d'un any, es podria prorrogar el conveni un any més per seguir oferint aquest suport a veïns.