Fa mesos l'empresa Telxius Tor-res España SLU va iniciar els tràmits per instal·lar una antena de comunicacions al terme municipal de Sant Martí de Tous, previsiblement com a part del desplegament de la xarxa 5G que la companyia Movistar està fent arreu del territori. Inicialment l'empresa demanava construir-la dins el municipi i en terrenys municipals i l'Ajuntament li va denegar la llicència i l'ús de cap espai públic. Davant la negativa, l'empresa ha optat ara per instal·lar-la als afores, en un terreny de propietat privada pel qual ja ha arribat a un acord amb el propietari, fet que limita el marge d'actuació de l'Ajuntament.

L'alcalde de Tous, David Alquézar, ha manifestat que «l'equip de govern no som partidaris d'aquesta instal·lació, de dimensions considerables, perquè no és necessària per als nostres veïns i perquè desconeixem els riscos que van associats a aquesta tecnologia. L'Ajuntament serà exigent en el compliment de la normativa i els farem tots els requeriments que calgui».

Fa pocs dies el consistori va aprovar un decret d'alcaldia on l'alcalde fa una sèrie de requeriments a l'empresa per tal que aporti un estudi d'impacte i integració paisatgística i una autorització administrativa de l'Agència Catalana de l'Aigua respecte a la construcció en zona de lleres, i dona al promotor deu dies hàbils per fer aquest tràmit.

Tot i així, els promotors s'acullen a la llei estatal de telecomunicacions actual, que obliga l'administració a tramitar la instal·lació d'aquestes infraestructures perquè es consideren bàsiques, per tant l'Ajuntament alerta que, si compleix la normativa, no es podrà impedir la instal·lació de l'antena. L'Ajuntament de Tous s'ha compromès a tractar l'assumpte amb la màxima transparència possible.