Les obres al mur d'escullera sobre el riu Anoia del barri del Pi de Montbui han permès refer l'estructura. Els treballs han solucionat les filtracions d'aigua i han facilitat la col·locació d'uns anclatges per garantir l'estabilitat de l'actuació.

Des del mes de novembre es realitzen els treballs d'arranjament i reforç del mur. Cal recordar que l'actuació ha vist condicionada la seva execució per la pandèmia de la covid-19. Malgrat això, els treballs s'han anat realitzant de forma sostinguda i, durant les darreres setmanes, amb el progressiu restabliment de la normalitat, s'han accelerat.

Les obres de construcció del nou talús busquen resoldre definitivament una actuació problemàtica, que va patir despreniments parcials durant els anys 2015 i 2018. Això va comportar que es fes un replantejament del projecte constructiu, per tal d'aconseguir una solució definitiva

El projecte de consolidació i millora del talús va anar a càrrec de l'empresa Paymacotas Engineering, que és qui també realitza ara la direcció facultativa de l'obra.