Un nou pla urbanístic per posar ordre a les carreteres i al tren al Baix Llobregat nord preveu la construcció de túnels a la zona d'Abrera per solucionar el nus de carreteres en superfície que tenallen l'urbanisme de la població. No és un pla per a Abrera, és un pla de carreteres que té en compte la pacificació de la mobilitat a les poblacions, especialment problemàtica en una zona amb grans eixos viaris i ferroviaris de present i de futur. La connexió de la B-40 (Abrera-Terrassa) i la de la C-55 (de Manresa a Abrera) haurien de tenir sengles solucions amb túnels sota la població del Baix Lloregat. Un pla urbanístic, però, no és un pla d'inversions. Per tant, quedarà feta la reserva de sòl, els esbossos de futur, però no hi ha data per afrontar obres que poden ser necessàries, però són molt costoses econòmicament. El pla director urbanístic abasta els municipis d'Abrera, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Castellví de Rosanes i Castellbisbal, i ordena els aspectes relacionats amb les infraestructures viaries i ferroviàries existents i previstes en aquest àmbit. El Govern destaca que el pla té un ampli consens dels ajuntaments.

El ferrocarril i el seu futur és al centre del debat urbanístic, però hi ha moltes mesures que afecten la xarxa de carreteres. Amb criteris de jerarquia de xarxes, la proposta preveu fer una nova connexió directa entre la B-40 i l'A-2 mitjançant un traçat amb túnel sota el nucli urbà d'Abrera, que adequarà els moviments del nus de l'A-2 amb la B-40 cap al Vallès. Alhora es completa aquest nus amb la connexió amb el Cinturó Oest. Tambés s'establiran millores ambientals a l'A-2» entre Esparreguera i Martorell. Es donarà continuïtat als laterals en el tram Esparreguera-Abrera, se simplificarà els trenats i es reformarà els enllaços.

Entre les vies secundàries de la zona es parla de la variant de la C-55 que canalitza el trànsit del corredor del Llobregat fins a l'A-2. Es proposa un traçat que suprimeix la via prevista pel marge esquerre del riu i la substitueix per un túnel sota el nucli d'Abrera, paral·lel a l'esmentat anteriorment, fins al nus de can Amat. La proposta es completa unint la C-55 i la BV-1201 a través de la variant d'Olesa de Montserrat per l'interior del sector industrial Can Singla. Amb aquesta solució s'evita afectar la plana fluvial del riu Llobregat.