Els departaments de Justícia i Salut reobren la segona planta de la infermeria de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) per acollir presos positius de COVID-19 del conjunt dels centres penitenciaris de Catalunya. Es tracta d'una planta que ja va fer aquesta funció durant l'estat d'alarma, en el punt àlgid de la pandèmia a Catalunya. L'equipament suma 22 llits per a interns amb símptomes lleus. D'aquesta manera, el Govern duplica els llits disponibles per a persones privades de llibertat i encomanades de coronavirus.

La unitat COVID-19 de Brians 2 atendrà interns que no requereixen suport respiratori. També hi ingressaran els que ja hagin superat la malaltia, però que no hagin completat la quarantena, per limitar les possibilitats de contagi a la resta de la població penitenciària.

Aquesta decisió permetrà alliberar places al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (PHPT), i destinar-les a interns que requereixen una atenció sanitària més intensa. Actualment, aquest hospital només té ocupats dos dels 22 llits que té disponibles per a pacients amb coronavirus.

Les mateixes mesures d'higiene i protecció que en un hospital

Els professionals sanitaris i penitenciaris destinats a la unitat COVID-19 de Brians 2 han rebut formació específica i comptaran amb els mateixos equips de protecció individual complerts que utilitzen els hospitals: bates i guants d'un sol ús, mascaretes FPP2, mascaretes quirúrgiques i ulleres. La neteja de les cel·les anirà a càrrec d'una empresa especialitzada contractada especialment, i la roba de llit tindrà un tractament segregat a la bugaderia.

Els ingressos d'altres centres penitenciaris o d'unitats hospitalàries externes arribaran en ambulància directament al moll d'infermeria de Brians 2. Els interns estaran confinats a la cel·la i només en podran sortir per ordre del personal sanitari.

El Pavelló Hospitalari de Terrassa, centre de referència per a interns malalts

El Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (PHPT) és la unitat hospitalària dins el complex de l'Hospital de Terrassa on són traslladats els interns dels centres penitenciaris de Catalunya que requereixen un ingrés hospitalari per sotmetre's a una operació o perquè necessiten un tractament per la seva patologia. Disposa d'una trentena de llits d'hospitalització i és atesa per professionals sanitaris.Un sistema en alerta per possibles rebrots

A hores d'ara, i des de l'inici de l'emergència, 112 interns han donat positiu per coronavirus. N'hi ha 99 de donats d'alta i 13 d'actius. Dels casos actius, n'hi ha 2 al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (UHPT) i 3 més a la unitat COVID-19 de Brians 2. La resta estan distribuïts entre Brians 1, amb dues persones; Ponent, amb una persona; i Puig de les Basses, amb un altre cas. També hi ha 4 casos d'interns positius confinats a casa seva en virtut de l'article 86.4.

Dels 44 llits per a malalts de COVID-19 que sumen Brians 2 i el Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (PHPT), només n'hi ha 5 d'ocupats, que és l'equivalent a l'11 % de la capacitat. Durant la fase d'alarma sanitària, en el pic màxim de la pandèmia, el dia 11 d'abril, hi havia 48 interns i 43 professionals penitenciaris positius actius. En aquell moment, el nombre de positius va sobrepassar la capacitat del Pavelló Hospitalari de Terrassa i de la unitat COVID-19 de Brians 2. És per això que Justícia i Salut van obrir una altra unitat COVID-19 a Quatre Camins (La Roca).

Noves mesures als centres penitenciaris per prevenir contagis a la fase de represa

Des del 18 de juliol la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia ha recuperat diverses mesures que s'havien aplicat durant el confinament per la pandèmia per prevenir nous contagis per la COVID-19 als centres penitenciaris.

Suspensió de les comunicacions vis a vis

Justícia suspèn les comunicacions vis a vis, que són les que impliquen contacte directe entre les persones internes i les que les van a veure. Hi ha tres tipologies: les íntimes, amb les parelles sentimentals; les familiars, amb fins a quatre persones; i les de convivència, amb la parella i els fills i filles de fins a 10 anys. Sí que es mantenen les visites d'amics, familiars i advocats per locutori, amb la separació per vidre i comunicació a través de l'intèrfon, amb la recomanació que no s'hi desplacin les persones que provinguin de zones afectades en la mobilitat. La presó de Ponent tampoc permet comunicacions per locutori.

Videotrucades i més temps de telèfon

Degut a l'ajornament dels vis a vis, Justícia habilita el servei de videotrucades i videoconferències que ja era permanent en el cas dels reclusos que no podien comunicar de manera presencial amb els seus familiars. Els interns disposen de 230 telèfons mòbils per poder contactar amb els seus familiars. També es duplica el nombre de trucades. En lloc de 10 trucades de 8 minuts, són 20 trucades de la mateixa durada. En total, 80 minuts més de telèfon a la setmana.Limitació de l'accés de voluntaris

La Secretaria també limita l'accés de voluntaris a l'interior de tots els equipaments. Sí que es permet l'entrada als professionals d'entitats col·laboradores que presten els seus serveis als centres per fer programes de suport a les persones amb discapacitat, programes de toxicomanies i mediadors culturals, entre d'altres, excepte en el Centre Penitenciari Ponent, on, de moment, només poden accedir els mediadors.

Ajornament dels permisos que es gaudeixin en zones amb la mobilitat restringida

La Secretaria de Mesures Penals també ha decidit ajornar els permisos dels interns que tinguin com a destí les zones afectades en la seva mobilitat. En cap cas se suspenen, només s'ajornen. Es tracta de reclusos que ja han complert la primera quarta part de la pena i que tenen permisos aprovats. En el cas del Centre Penitenciari Ponent s'ajornen tots permisos de sortida, independentment d'on es gaudeixin.

La resta d'interns podran seguir gaudint dels permisos, si els corresponen, però això sí, s'hauran d'ubicar en mòduls específics sense contacte amb la resta d'interns del centre per evitar contagis i quan reingressin hauran de seguir una quarantena de 10 dies a les seves cel·les.

Restricció de trasllats, sortides programades

La Secretaria també ha decidit suspendre les sortides programades per participar en activitats culturals i esportives col·lectives; la suspensió de visites col·lectives a l'interior dels equipaments per part de persones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que responguin a motius de seguretat, judicials o sanitaris; i l'ajornament dels trasllats del sistema català a l'espanyol, i viceversa.

Càmeres tèrmiques i termòmetres de pistola

A més de totes aquestes mesures per prevenir contagis, totes les persones que visiten els presos a través dels locutoris de vidre s'han de sotmetre al control de temperatura, que està actiu a totes les presons catalanes. Els treballadors dels accessos i les entrades de mercaderies fan aquests controls a distància, amb càmeres i pistoles tèrmiques que garanteixen la seguretat.

En el moment de l'accés, quan l'equip detecta una temperatura anòmala en el visitant, activa automàticament un avís visible a través del monitor perquè els treballadors que estan en el control puguin evitar-ne entrada fins que els professionals sanitaris puguin fer la comprovació amb termòmetre clínic, i a partir de la qual decidir si és segur o no l'accés, des del punt de vista del risc de contagi.

Proves PCR per a totes les persones que ingressin a presó

Les persones que ingressen des del carrer a un centre penitenciari per complir una condemna s'hauran de sotmetre a la prova PCR. Si el resultat és positiu, el nou intern serà traslladat a la infermeria del centre o a una de les unitats sanitàries habilitades per atendre i tenir cura dels malalts per la COVID-19.

Segueixen les sortides dels tercers graus i dels 100.2

Els interns en tercer grau i els que compleixen la pena en 100.2 podran continuar amb les sortides. S'estudiarà cas per cas si es poden derivar a medi obert o aplicar-los un article 86.4 perquè puguin romandre al seu domicili. En tot cas, s'establiran mesures per evitar el contacte dels interns que fan sortides diàries amb la resta d'interns del mòdul i del centre.

Línia d'atenció telefònica per a les famílies

Les famílies també disposen d'un servei específic d'atenció telefònica per resoldre dubtes sobre totes les mesures que s'han pres per protegir la salut dels interns, la manera d'ingressar diners als comptes que els presos utilitzen per comprar als economats i altres consultes. Les famílies disposen de diferents?telèfons, en funció de la demarcació de cada centre penitenciari.?