L'Ajuntament de Martorell ha creat i posat en marxa una brigada de caràcter social que treballa per corregir les actituds incíviques. Aquest grup s'ha anomenat Servei d'Agents d'Atenció a les Persones i el componen quatre joves formats en l'àmbit social.

La seva labor consistirà a recór-rer la via pública per vetllar que la ciutadania en faci bon ús, i detectar i evitar conductes incíviques. Serà per la via de la sensibilització i conscienciació, tot i que també treballaran en connexió amb la Policia Local per abordar conflictes que no se solucionin amb el diàleg.

Els agents recorreran carrers, places, parcs, jardins i terrasses de Martorell, especialment en aquelles franges horàries -tarda, vespre i nit- en què es detecta que hi ha més concurrència. Tindran l'objectiu de promoure el civisme a l'espai públic; vetllar per al seu correcte manteniment i ús; informar de les ordenances municipals de convivència ciutadana i detectar-ne incompliments; detectar conflictes que requereixin d'actuacions específiques; treballar de comú acord amb la Policia Local i informar dels recursos municipals en convivència i civisme.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, explica que el nou servei vol, essencialment, evitar situacions de conflicte. «Hem detectat alguns comportaments incívics per part de determinats col·lectius», explica Fonollosa, que afegeix que «des del diàleg i la pedagogia, els agents conscienciaran que l'espai públic és de tots, un punt de trobada on ens relacionem i on hem de mantenir unes mínimes normes de convivència. Com ara respectar el descans dels veïns, la neteja o no consumir-hi alcohol, cosa que sempre ha estat prohibida».

La funció dels agents no serà sancionadora. «La via prèvia a la sanció és la conscienciació, la de parlar amb aquests col·lectius», destaca l'alcalde. Tot i així, exposa que «es treballarà en xarxa i quan hi hagi una situació de conflicte que no es pugui resoldre amb el diàleg o perquè és reiterada, s'informarà la Policia Local, que actuarà amb imposició de sanció i fins i tot amb detencions, segons la gravetat dels fets».

Laura Serrats és una dels quatre agents que recorreran Martorell des d'aquest cap de setmana divendres. Assegura que «estem molt motivats i amb moltes ganes de conscienciar i sensibilitzar la població, sobretot els joves i adolescents, per guanyar civisme i qualitat de vida al poble».

L'agent detalla que «el primer que farem serà mirar el plànol de Martorell i marcar uns punts i unes rutes. Començarem anant a parcs i també als negocis. Parlarem amb els propietaris i amb els veïns. Tothom ens pot fer arribar queixes, propostes de millora, informacions i incidències».