La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità ha aprovat provisionalment el Pla Director Urbanístic (PDU) de l'Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. El PDU forma part de l'estratègia de planejament urbanístic pensat per ordenar i promoure el desenvolupament econòmic i territorial. Ara en restarà l'aprovació definitiva.

En aquest cas, el pla determina i ordena tres sectors d'activitat econòmica supramunicipal; fixa directrius per habilitar diversos trams de passejos urbans i estableix mesures per estructurar i potenciar els corredors ecològics de la zona.

El PDU aprovat abasta 1.912 hectàrees i representa el 37% de la superfície dels termes de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Abrera. Delimita i ordena tres àrees d'activitat econòmica, en defineix els elements estructurals, articula la seva relació amb les ciutats existents i concreta la possibilitat d'ubicar-hi usos logístics, industrials i terciaris.

D'una banda hi ha el sector anomenat Cinturó Oest. Situat als tres termes municipals, amb una superfície de 118 hectàrees, abasta els terrenys de la factoria Seat des de l'avinguda de Ca n'Amat, a l'extrem nord, fins al Parc Forestal de Can Cases, al sud. S'hi proposa un sostre edificable de 921 metres quadrats, inferior al que preveia el planejament vigent.

L'ordenació proposada preveu convertir la banda oest de les instal·lacions de Seat en el nou front urbà de l'empresa una vegada es construeixi el Cinturó Oest. Es tracta del vial de connexió entre el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l'oest de l'A-2.

D'altra banda, hi ha el sector de Can Cases. Amb 58.428 metres quadrats de superfície, és una parcel·la triangular delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l'est per l'antiga carretera N-II, i a l'oest pel ramal d'enllaç de l'A-2 i l'AP-7.

El tercer sector és el de Xàmenes, que es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires i té 519.156 metres quadrats de superfície, a tocar de la carretera B-224. El seu desenvolupament es preveu aprofitant el desdoblament d'aquesta carretera. El pla planteja dividir-lo en quatre parcel·les amb una superfície d'entre 3,5 i 12,5 hectàrees cadascuna.

El PDU recull el concepte de xarxa de bulevards urbans que proposa el PDUI, entesos com a eixos cívics d'un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, així com carril bici i itinerari per a vianants.

Per guiar la transformació d'antics trams de carretera o de carrer en aquests bulevards, el PDU estableix una sèrie de directrius per a la via que unirà el centre de Martorell amb la recta de Seat i amb el centre d'Abrera pels laterals de l'A-2. Des d'aquí, es bifurcarà cap a Olesa de Montserrat per la C-55 transformada o cap a Esparreguera pels laterals de l'A-2.

Així, per a l'execució del bulevard que recorrerà la nova façana oest de la Seat es proposa ubicar-hi usos terciaris i equipaments, juntament amb espais lliures situats al llarg de l'eix i aparcaments per als treballadors de la indústria automobilística. Pel que fa a la transformació de l'entorn del nus de la C-55, a Abrera, es preveu que els sòls industrials actuals acullin també usos terciaris i equipaments.

El pla també dona importància a l'articulació de la xarxa d'espais lliures, especialment per concretar-ne els límits i la relació amb els nuclis urbans i per potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics metropolitans. Així, es defineixen dos correctors: el de Magarola-l'Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat. Per a tots dos, el pla urbanístic estableix directrius.