L'empresa Estayc ha iniciat els treballs per portar la xarxa de clavegueram de Calaf fins al cementiri en previsió de la futura construcció del tanatori municipal a l'actual zona d'aparcament del mateix recinte funerari. El tram en obres és entre el cementiri nou i el camí de Sant Sebastià.

L'actual cementiri de Calaf no disposa de xarxa municipal de clavegueram. Davant la futura construcció del tanatori municipal a l'actual zona d'aparcament del cementiri, entre el cementiri nou i el camí de Sant Sebastià, era necessari dotar el futur equipament d'una xarxa de clavegueram. L'Ajuntament de Calaf va licitar la contractació d'obres d'aquest nou subministrament i l'empresa Estayc va ser-ne la guanyadora. Les obres tenen un cost de 24.752,37 euros (IVA inclòs). Duraran un mes aproximadament. S'ha de fer l'obertura d'una rasa, col·locar els tubs, formar els pous, i finalment reposar les terres i el paviment.