Calaf ha posat en marxa les obres de substitució de les canonades de fibrociment a la plaça de les Eres i al tram inicial del carrer Salvador Espriu. Es renovaran les canalitzacions actuals per unes de polietilè que tindran un diàmetre superior i permetran ampliar la capacitat de la xarxa i adequar-la contra el risc d'incendis.

Per tal de renovar les canonades de fibrociment, que a banda d'estar al final de la seva vida útil registren avaries freqüentment, l'Ajuntament de Calaf va encarregar a Aigües de Manresa la redacció del projecte executiu de la renovació d'aquest tram de la xarxa de Calaf. Els treballs que ara han començat es van adjudicar a l'empresa Mulé Calaf per un pressupost de 38.697,81 euros i tindran una durada d'unes nou setmanes.

A més de la renovació de les canonades de fibrociment per unes de polietilè, l'actuació permetrà ampliar la capacitat de la xarxa en aquelles zones on és necessari i s'afegirà una connexió contra incendis o hidrant.