ERC de Piera legitima l'actuació de l'alcalde, Jordi Madrid, en ascendir un policia local de caporal a sergent quan li quedava poc temps per a la jubilació (una setmana). La secretària municipal va denunciar l'alcalde a la Fiscalia per aquest procés, en el qual ella ja havia advertit l'alcalde que no hi estava d'acord. La mateixa secretària també ha posat en mans d'Antifrau les targetes moneder per a famílies amb dificultats econòmiques.

Els republicans expliquen que «el càrrec de sergent quedava vacant i la llei de policies obliga a tenir un cap. El nomenament es va fer a través d'un decret d'alcaldia per la via d'urgència i interinatge, que és legal i està prevista en els reglaments. El canvi de categoria, però, no tenia el vistiplau de Recursos Humans i de Secretaria.

En el moment que es va ascendir el caporal a sergent -segons el relat dels companys de grup de l'alcalde- va quedar lliure el càrrec que ocupava de caporal, on es va nomenar, també per via d'interinatge, l'agent que feia més temps que era al cos. «D'aquesta manera», asseguren, «es feia coincidir en el mateix temps el cap que es jubila i el cap futur, sense duplicitats en el comandament i assegurant un bon relleu interí».

I defensen que «Jordi Madrid va actuar d'acord amb el que diu la llei, ja que aquesta exigeix que sempre hi hagi un procés selectiu per a l'accés a les places, però preveu que -excepcionalment- es nomeni, de forma temporal i provisional, funcionaris interins sense procediments selectius previs per raons de màxima urgència.

I, en concret, la llei de policies locals de Catalunya considera el nomenament d'urgència com a caràcter legal, ja que exigeix que hi hagi sempre un cap del cos, com cor-respon a un cos armat de caràcter jerarquitzat».

L'actuació de l'alcalde hauria tingut en compte, també, que es tracta d'una persona que ja havia passat per un procediment selectiu previ, el que per als republicans faria menys important la necessitat de concórrer a un nou concurs per a la plaça.

ERC justifica l'actuació de l'alcalde de Piera, Jordi Madrid, indicant que «aquesta resolució va ser presa atesa la necessitat de complir l'estructura jeràrquica del cos policial, tenint en compte la situació de la plantilla actual i la falta de temps material per convocar les places d'acord amb el procediment que va fixar la Secretaria».