El govern de l'Ajuntament d'Esparreguera està planificant la inversió dels romanents de tresoreria després que el Congrés dels Diputats aprovés dimarts la suspensió de les regles fiscals per al 2020 i el 2021 per fer front a la pandèmia de la covid-19. Aquesta mesura extraordinària permetrà a les administracions locals disposar del superàvit i de tots els romanents de tresoreria, que, en el cas d'Esparreguera, ascendeixen a més de 10 milions d'euros, per col·laborar en la recuperació econòmica i social.

El consistori està preparant una primera modificació de crèdit amb càrrec als romanents, que es portarà a aprovació al ple del proper mes de novembre, que destinarà a projectes d'inversió municipal. També prepara una segona modificació per finançar una nova convocatòria dels plans d'ocupació locals i, paral·lelament, està estudiant quina part de la despesa corrent no estructural del pressupost 2021 es pot finançar a través de romanents.

El Congrés ha suspès les regles fiscals fins al 2021 i permet a les administracions locals disposar del superàvit i dels romanents que fins ara no podien mobilitzar per la llei d'estabilitat pressupostària. Fins ara, la llei d'estabilitat pressupostària impedia mobilitzar aquestes partides.

Actualment, el romanent ascendeix a 11,6 milions d'euros, dels quals caldria mantenir entre el 10 i el 20% sense gastar per garantir la liquiditat del consistori i no entrar en risc de deute. El govern d'Esparreguera ja ha començat a abordar el tema a la Comissió Informativa de Presidència.

En aquests moments s'està estudiant quines inversions podrien entrar dins la primera modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, que és previst que es porti a aprovació al ple municipal del proper mes de novembre. Entre els projectes que es vol incloure de forma prioritària hi ha l'ampliació del pavelló municipal d'esports El Castell, valorada en 1.266.392 euros i que està pendent d'adjudicació, i la rehabilitació de l'Ateneu, amb un cost de 325.252 euros i que ja té el projecte aprovat. En paral·lel, el govern municipal està fent gestions en el marc de les entitats municipalistes -la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- de cara a demanar mesures al Govern espanyol que permetin flexibilitzar l'execució de la inversió amb càrrec als romanents, ja sigui a través de la contractació per la via d'emergència o d'alguna altra solució que permeti agilitzar els terminis de tramitació dels expedients per executar la inversió.