Alcaldes i alcaldesses de diferents municipis metropolitans reclamen més recursos per fer front a la crisi social i econòmica provocada per la covid-19. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, posa sobre la taula que durant la pandèmia, l'administració local ha estat la més valorada, però, en canvi només gestiona un 11% del total. «El procés d'integració metropolitana ha vingut acompanyat d'una segregació municipal. Allò que abans tenia lloc en els barris d'un mateix municipi, ara té lloc en els diferents municipis de l'àrea metropolitana», afirmava Oriol Nel·lo, professor de geografia de la Universitat de Barcelona i membre de l'executiva de la Fundació Catalunya Europa (FCE).

Nel·lo va conduir la primera sessió de les Jornades Municipalistes «Recursos municipals escassos i crisi sanitària i social: Un debat inajornable», organitzat per la FCE amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Hi van participar Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet; Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell: Josep Mayoral, alcalde de Granollers, i Jordi Martí, regidor de presidència de l'Ajuntament de Barcelona.

Alcaldes van coincidir en la necessitat de teixir aliances estratègiques amb administracions públiques i altres consistoris. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, va destacar la importància de la coordinació i la confiança entre institucions». Moret també va fer èmfasi en el paper de les administracions locals en la gestió de la crisi sociosanitària, perquè «l'administració local és la que gestiona menys recursos però paradoxalment és la que rep més demandes i la que coneix millor el territori». Una afirmació que van subscriure altres ponents, com Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, que va afegir que «els ajuntaments gestionen serveis que no són de la seva competència però sí de la seva incumbència».

A la manca de recursos s'hi afegeix el fet que els municipis amb més dificultats socioeconòmiques solen tenir un índex de despesa per habitant més baix que la mitjana perquè la base fiscal és més baixa.