El nucli històric de Montbui hauria de recuperar el valor com a punt de trobada dels veïns i com a espai per a la celebració d'actes socials. Però aquesta revitalizació ve de la mà d'una canvi urbanístic per millorar els espais per a vianants.

L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va demanar a la Diputació de Barcelona que els seus tècnics fessin una proposta d'intervenció i el resultat és un treball que s'ha lliurat ja a l'Ajuntament que planteja "preservar i enfortir els valors històrics i patrimonials del conjunt i la identitat del nucli amb aspectes com incrementar la presència de l'arbrat i la vegetació a l'espai públic, tant des d'un punt de vista de millora ambiental com de confort tèrmic". La proposta també proposa "tornar a fer visible l'aigua com a element de definició de l'espai públic, històricament present en el rec que travessava el nucli".

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el projecte de reforma de la plaça i el carrer Major situats al nucli antic del municipi. L'estudi ha de facilitar la presa de decisió a l'equip de govern sobre les actuacions a realitzar en aquest punt a partir de propostes concretes de reurbanització. L'estudi de la Diputació calcula la infervenció en uns costos d'entre 685.800 i 824.500 euros executables per fases.

E$l canvi en la urbanització ha de resoldre problemàtiques com el fet que les voreres són estretes i l'espai és ocupat majoritàriament per vehicles. I també deficiències dels materials d'urbanització i del mobiliari urbà. Plantejant una urbanització nova, aquest proposta ha de resoldre els problemes d'accessibilitat.