47 estudiants universitaris i 4 més de Cicles Formatius, en total 51 alumnes, seran beneficiats pels ajuts municipals per a estudiants universitaris i de cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior del curs 2019-2020. Aquesta convocatòria, que va començar el mes de febrer passat, es va veure afectada en la seva tramitació per la declaració de l'estat d'alarma i per la congelació dels terminis administratius.

Aquests ajuts municipals tenen com a objectiu estimular els estudis superiors. Els ajuts econòmics individuals varien en funció de la puntuació i dels barems establerts a la convocatòria.

D'altra banda, 188 famílies montbuienques s'han pogut acollir als ajuts municipals a l'escolarització. Es van dedicar més de 8.300 euros a aquesta línia d'ajuts, especialment adreçada a ajudar les famílies més vulnerables per fer front a aquelles despeses que implica l'escolarització dels seus fills i filles de cara al curs 2020-2021.

La finalitat d'aquestes subvencions és evitar la discriminació d'aquest alumnat suplint les aportacions que les famílies no poden realitzar i que han de servir perquè l'alumnat pugui adquirir els materials necessaris per a l'activitat lectiva i perquè no es quedi al marge de les activitats.