La Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de l'Anoia (CUMA) considera que crear un nou polígon industrial per a grans empreses és «l'única sortida» per una situació d'atur creixent i debilitació del teixit industrial. La comissió ha entrat de ple en el pols entre els ajuntaments de la Conca d'Òdena i els moviments i grups que defensen la preservació del sòl agrícola i l'entorn rural. Aquest ens està presidit per la Unió Empresarial de l'Anoia i integrat per Leather Cluster Barcelona, Gremi de Blanquers d'Igualada, Cambra de Comerç, Associació Polígon dels Plans, Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, Associació Empreses del Polígon de les Comes, Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l'Anoia, Col·legi d'APIS de Catalunya i Col·legi d'Arquitectes de Catalu-nya.

Les entitats fonamentalment industrials consideren que «cal protegir la diversitat d'activitats i de models», però defensen la necessitat de fer un polígon industrial per a grans empreses perquè creuen que el sòl existent no és competitiu i la comarca perdrà oportunitats si no posa terrenys a disposició d'inversions que puguin arribar al territori. Han fet públic aquest dijous un manifest amb la intenció d'incidir sobre la decisió que prengui la Generalitat i els ajuntaments en l'elaboració d'un Pla director urbanístic intermunicipal, i sobre l'opinió pública. Les propostes d'ubicació de sòl industrial que es van conèixer després d'una primera fase de debat van aixecar un forta oposició a nivell social, però també d'algun ajuntament com el de Vilanova del Camí, que es va mostrar contrari a la proposta que hi havia per al seu municipi.

Afirmen en el manifest que «l'Anoia és i ha estat històricament una comarca industrial, amb un paper important del comerç i els serveis, i també amb turisme i activitat agrícola». I afegeixen que «protegir la diversitat d'activitats i de models ha de continuar sent una prioritat per mantenir la pluralitat i la diversificació que tenim, com a comarca, d'activitats que ens complementen i ens fan més rics com a territori».

Però la delicada situació laboral i empresarial per la qual ha passat i passa l'Anoia «exigeix un cop de timó per canviar el rumb d'un elevat i creixent índex d'atur, la retenció del talent jove i una pèrdua de competitivitat com a territori respecte d'altres zones del país», segons el manifest.

Polígons no competitius

En el document també es diu que «els polígons actuals existents a la comarca, buits o mig buits, són petits i no són competitius respecte d'altres àrees industrials més properes a Barcelona, tot i que són necessaris per acollir empreses petites d'aquí que vulguin créixer o altres que vulguin instal·lar-se. Cal que aquestes parcel·les es condicionin i es preparin», i afegeix que hi ha una elevada taxa d'atur que «exigeix una proposta que aporti nous llocs de feina i que proporcioni un futur als joves que actualment han de marxar de la comarca per manca d'oportunitats o veuen afectada la seva qualitat de vida».

Asseguren en aquest document que «hem de tornar a situar la comarca al mapa, i la reindustrialització d'Europa i Catalunya pot ser una oportunitat». I el parer dels industrials és que s'ha de posicionar l'Anoia «per recuperar sectors que ens són naturals i propis i pels quals tenim coneixement, personal i talent, i fer-nos forts per atraure sectors emergents d'aquesta nova realitat com la digitalització, la logística o la mobilitat».