05 de novembre de 2020
05.11.2020
Regió7

L'empresariat anoienc irromp en el debat pel sòl industrial gran a la Conca d'Òdena

Un manifest signat per la Comissó CUMA reclama grans peces de terreny per a futures empreses com a "única" solució per al futur de la comarca i per rebaixar l'atur

05.11.2020 | 13:19
Polígon industrial de les Comes, a Igualada

La Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de l'Anoia, (CUMA) considera que crear un nou polígon industrial per a grans empreses és "l'única soritda" per una situació d'atur creixent i debelitació del teixit industrial. La comissió ha entrat de ple en el pols entres els ajuntaments de la Conca d'Òdena i els moviments i grups que defensen la preservació del sòl agricola i l'entorn rural. Aquest ens està presidida per la Unió Empresarial de l'Anoia i integrada per Leather Cluster Barcelona, Gremi de Blanquers d'Igualada, Cambra de Comerç, Asociació Polígon dels Plans, Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, Associació Empreses del Polígon de Les Comes, Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l'Anoia Col·legi d'APIS de Catalunya i Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Les entitats fonamentalment industrials consideren que cal "protegtr la diversitat d'activitats i de models", però defensen la necessitat de fer un polígon industrial per a grans empreses perquè creuen que el sòl existent no és competitiu i la comarca perderà oportuitats si no posa terrenys a disposició d'inversions que puguin arribar al territori. Han fet públic aquest dijous un manifest amb la intenció d'incidir sobre la decisió que prengui la Generalitat i els ajuntaments en l''elaboració d'un Pla director unbanístic intermunicipal i sobre l'opinió pública. Les primeres propostes d'ubicació de sòl industrial que es van conèixer després d'una primera fase de debat van aixecar un forta oposició a nivell social, però tamé d'algun ajuntament com el de Vilanova del Camí que es va mostrar contrari a la proposta que hi havia per al seu muniicipi.

L'Anoia és i ha estat històricament una comarca industrial, amb un paper important del comerç i els serveis i també amb turisme i activitat agrícola. Protegir la diversitat d'activitats i de models, ha de continuar sent una prioritat per mantenir la pluralitat i la diversificació que tenim, com a comarca, d'activitats que ens complementen i ens fan més rics com a territori.

Però la delicada situació laboral i empresarial per la que ha passat, i passa l'Anoia, "exigeix un cop de timó per canviar el rumb d'un elevat i creixent índex d'atur, la retenció del talent jove i una pèrdua de competitivitat com a territori vers altres zones del país", segons el manifest.

Diu el manifest que "els polígons actuals existents a la comarca, buits o mig buits, són petits i no són competitius respecte altres àrees industrials més properes a Barcelona, tot i que són necessaris per acollir empreses petites d'aquí que vulguin créixer o altres que vulguin instal·lar-se. Cal que aquestes parcel·les es condicionin i es preparin" i afegeix que hi ha una elevada taxa d'atur" "que "exigeix una proposta que aporti nous llocs de feina i que proporcioni un futur als joves que actualment han de marxar de la comarca per manca d'oportunitats o veuen afectada la seva qualitat de vida".

Asseguren en aquest document que "hem de tornar a situar la comarca al mapa, i la reindustrialització d'Europa i Catalunya pot ser una oportunitat". I el parer dels industrials és que s'ha de posicionar l'Anoia "per recuperar sectors que ens són naturals i propis i pels quals tenim coneixement, personal i talent, i fem-nos forts per atraure sectors emergents d'aquesta nova realitat com la digitalització, la logística o la mobilitat".

Analitzen la comarqa per usos del sòl, i indiquen que hia ha 17.000 hectàrees de massa forestal i 6.000 de sòl agrícola i 600 de sòl industrial, xifres que posen sobre la taula per indicar la capacitat que podria tenir aquest territori per assumir més indústria. I indica que "cal treballar no només per la ubicació sinó per aconseguir una zona industrial ben urbanitzada, en concordança amb l'entorn, tenint en compte la proximitat amb les zones urbanes i habitades (per sorolls i trànsit), garantir la integració del paisatge i aplicar criteris de proporcionalitat de volums i estudi de visuals.


A continuació es pot llegir en la seva integritat el manifest que han anomenat "Volem futur, volem empresa"

Convençuts de la necessitat de sòl industrial de gran format i de treballar-hi des del consens, manifestem:

1. Que l'elevada taxa d'atur exigeix una proposta que aporti nous llocs de feina i que proporcioni un futur als joves que actualment han de marxar de la comarca per manca d'oportunitats o veuen afectada la seva qualitat de vida.

2. Que és necessari i urgent que vinguin noves empreses per fidelitzar, retenir i captar talent, oferint llocs de feina de proximitat i qualitat i proporcionar feina a la industria auxiliar ja present al territori.

3. Que permeti la dinamització del model econòmic actual existent, millorant la qualitat de vida, generant riquesa i activitat (comerç, turisme, restauració i serveis)

4. Que representa una aposta pel talent, l'especialització i afavorir els vincles entre el món industrial i el formatiu, del Campus Universitari i els centres de Formació Professional.

5. Que els polígons actuals existents a la comarca, buits o mig buits, són petits i no són competitius respecte altres àrees industrials més properes a Barcelona, tot i que són necessaris per acollir empreses petites d'aquí que vulguin créixer o altres que vulguin instal·lar-se. Cal que aquestes parcel·les es condicionin i es preparin.

6. Que un pla director com el PDUAECO és una reserva de sòl a llarg termini que només es desenvoluparà en cas de tenir inversions compromeses i no es construirà un polígon buit. Determina uns espais i els deixa apunt urbanísticament perquè puguin acollir activitats empresarials que s'adaptin a les necessitats del moment.

7. Que comptar amb un Pla urbanístic permet reduir els tràmits i terminis que necessiten les empreses quan volen ubicar-se, aportant valor a la comarca com a acollidors de noves activitats. És la manera de millorar les condicions davant qualsevol demanda de sòl vers altres territoris.

8. Que l'ordenament del territori preserva de l'existència de zones industrials urbanitzades buides i permet que es mantingui l'activitat actual mentre no hi hagi cap demanda concreta de sòl.

9. Que el sòl industrial no és incompatible amb els usos no industrials de la resta de sector, i cal preservar el territori on mantenir l'activitat agrària per garantir produccions de qualitat, gestió del medi ambient i diversificació de la renda.

10. Que la comarca compta amb unes 17.000ha de massa forestal, 6.000 ha de sòl agrícola i 600ha de sòl industrial. Tenim molt marge per ampliar el sòl per usos industrials mantenint l'equilibri i el protagonisme dels altres usos i activitats de la comarca.

11. Que indústria ha de deixar de ser sinònim de contaminació i destrucció. No només la normativa vigent exigeix la minimització de l'impacte ambiental de la indústria, que ha de ser neta, sinó que la consciència mediambiental empresarial ja és molt elevada i continua creixent, amb una aposta per models econòmics i productius sostenibles, d'alt valor i baix impacte.

12. Que cal treballar no només per la ubicació sinó per aconseguir una zona industrial ben urbanitzada, en concordança amb l'entorn, tenint en compte la proximitat amb les zones urbanes i habitades (per sorolls i trànsit), garantir la integració del paisatge i aplicar criteris de proporcionalitat de volums i estudi de visuals.

13. Què l'Anoia és un territori òptim per la seva ubicació, per les carreteres i vies, per la proximitat amb Barcelona, port i aeroport, Lleida, Andorra i Tarragona, i cal aprofitar-ho.

14. Cal analitzar les possibilitats de sòl a tota la comarca, unificar criteris per equilibrar els territoris, i dibuixar i planificar des del consens amb coherència i la realitat del territori.

15. Que cal un aposta de territori per acollir activitats empresarials prioritzant aquelles que requereixin mà d'obra de qualitat i amb el respecte per l'entorn i exigències mediambientals.

16. I que l'Anoia disposa d'un entorn i unes característiques de valor per a noves empreses i nova activitat: formació universitària i professional de qualitat, teixit empresarial multisectorial (divers i especialitzat), entitats empresarials, culturals i socials, paisatge i entorn natural, activitats de lleure i cultura, turisme slow...

Per tot això estem convençuts que no podem deixar perdre una oportunitat com la que tenim a davant, hi ha altres territoris que ho estan treballant però cal ser pioners, cal posicionar-nos i ser els primers a tenir la comarca preparada per avançar.
I així ho manifestem des de la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de l'Anoia, (CUMA) per treballar per una aposta de comarca amb visió a llarg termini que ens defineixi quin model volem i alinear les estratègies i els accions en conseqüència.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook