L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha aprovat la congelació de les principals taxes, impostos i preus públics de cara al 2021, amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció del PSC. Això inclou l'Impost de Béns Immobles, el d'Activitats Econòmiques, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la plusvàlua, i l'Impost de Construcció, Instal·lacions i Obres, entre altres.

En altres casos s'han introduït modificacions, com ara en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que ara inclou els de gas liquat del petroli dins les bonificacions del 50% per a vehicles no contaminants. Igualment, es modifica a la baixa la taxa per a la prestació del servei de Llars d'Infants Municipal, amb una quota inicial de 100 euros per alumne.

La regidora d'Hisenda de Montbui, Jésica Arroyo, apunta que «no era el moment de pujar impostos. Creiem que en aquest any tan injust no era oportú modificar les ordenances fiscals, de manera que quadrarem el pressupost amb uns ingressos lineals i, si cal, gastarem el romanent».