Els primers treballs per construir una planta de desnitrificació a Calaf s'han iniciat. Ahir i divendres es van fer treballs topogràfics per a la futura construcció d'aquest equipament. La planta per al tractament del nitrat a l'aigua de Calaf ha de permetre reduir de manera substancial aquest element fins arribar a una situació en què l'aigua de les captacions que van a la xarxa de distribució pública torni a ser potable. Des de l'agost passat que Calaf no té aigua sanitàriament correcta a les aixetes.

Aquest primers treballs són de topografia i d'anàlisi geològica dels terrenys. Paral·lelament s'està redactant el projecte definitiu que estarà acabat a inici de l'any que ve i permetrà fer la instal·lació. Les obres s'haurien de licitar immediament després.

La construcció de la futura planta s'executarà dintre de la parcel·la dels dipòsits actuals de Calaf i és en aquests terrenys on s'estan realitzant aquests primers treballs topogràfics.

La futura planta d'eliminació de nitrats per tractament biològic és un sistema de descontaminació que utilitza la tecnologia menys contaminant i més respectuosa amb l'aigua i el medi ambient. El tractament biològic que es projectarà transformarà els nitrats de l'aigua en nitrogen gas, inodor, innocu i present a l'atmosfera, i no generarà pràcticament aigües de rebuig, al mateix temps que tot el procediment tindrà un baix consum energètic.

El projecte és finançat al 70% per l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua). L'Ajuntament va presentar la proposta de l'avantprojecte d'aquesta planta a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta i va obtenir la màxima puntuació en la seva categoria. La resta es finançarà amb les ajudes que atorga la Diputació de Barcelona en el Pla General d'Inversions (les antigues meses de concertació). Es preveu que els treballs de construcció d'aquesta planta finalitzin durant l'estiu del 2021.