Un estudi per analitzar la situació dels transport públic a Castellolí, el Bruc i Castellbisbal, remarca la necessitat de reforçar la línia de bus del Bruc-Collbató-Esparreguera-Martorell i el seu perllongament fins a l'estació de Renfe de Castellbisbal, la incorporació duna parada amb zones d'aparcament Park & Ride (P&R) per a les línies e1 i e5 Barcelona-Igualada i ampliació i millora del P&R de l'estació de Castellbisbal. També considera que caldria augmentar el nombre de serveis en sentit Barcelona des del Bruc a més d'incorporar un servei de transport a demanda per als tres municipis.

A més, aquest treball que s'ha fet des de la Diputació de Barcelona, també demana analitzar la viabilitat d'un servei d'autobús nocturn, així com estandaritzar els serveis i les parades d'autobús, millorar la informació disponible en aquestes parades i augmentar-ne la seguretat i l'accessibilitat. I recomana un projecte de remodelació de l'A-2 que tingui en compte futures solucions per al transport públic dels tres municipis per on passa aquesta via.

La Diputació de Barcelona tenia l'encàrrec d'analitzar les necessitats de transport públic per als municipis de Castellolí, el Bruc i Castellbisbal, amb l'objectiu de millorar les connexions d'aquests municipis en l'eix Igualada - Barcelona. Els tres municipis estudiats tenen unes característiques similars amb un poblament dispers i un elevat percentatge de la població que viu en urbanitzacions i barris de baixa densitat, que va des del 80% a Collbató, 42% al Bruc i el 36% a Castellolí.

L'estudi parteix que els centres generadors de mobilitat se situen majoritàriament als nuclis urbans i que la població de les urbanitzacions i els barris s'ha de desplaçar a aquests nuclis per gaudir de serveis i equipaments.

L'estudi constata que els tres són municipis dormitori amb taxes d'autocontenció baixes, i que, per tant, bona part de la població ha de dur a terme un desplaçament fora del municipi tant per anar a treballar com per anar als principals equipaments com poden ser l'institut d'ensenyament i al metge, ja que aquests no estan situats dins el mateix municipi fet que obliga a desplaçar-se.

Pel que fa a la tipologia de la població, les piràmides mostren uns estrats de població jove superiors a la mitjana catalana i que la població menor de 14 anys té unes necessitats de mobilitat que, per si mateixos, no poden resoldre.