L'Institut Català de les Dones (ICD), amb la col·laboració del Departament d'Educació, ha creat un premi que rep el nom de la igualadina Lorena Pérez Garcia, que va morir en un accident de trànsit a Nimes (França). El premi anirà adreçat a fer un reconeixement a la feina dels centres educatius en les etapes infantil, primària i secundària perquè infants i joves prenguin consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere i esdevinguin agents de transformació.

«A través d'aquest nou premi, del qual ara s'han publicat les bases, l'ICD guardonarà i donarà visibilitat a les bones pràctiques coeducatives i de transmissió dels valors i models d'igualtat de gènere, d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats de totes les persones en les escoles d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria de Catalu-nya», segons la directora de l'ICD, Laura Martínez.

El Premi Coeduquem a les Escoles-Lorena Pérez Garcia s'adreça als centres d'educació infantil, de primària i de secundària ubicats en territori català.

Lorena Pérez Garcia va ser una jurista feminista, professional de l'ICD i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va morir d'accident de trànsit l'any 2018 a l'edat de 41 anys. Lorena Pérez Garcia era experta en polítiques públiques de gènere del Servei de Polítiques d'Igualtat.