L'aigua de Calaf ja «torna a ser apta per a ús de boca». Les darreres analítiques mostren que els incompliments per terbolesa, suma de trihalometans (THM) i nitrats, ja estan sota els paràmetres adequats de forma estable i continuada, el que permet beure l'aigua de l'aixeta. Els veïns de Calaf poden tornar a fer servir l'aigua per a tots els usus domèsctics i deixar de comprar l'aigua embotellada per a l'ús alimentari.

Encara estan per acabar les instal·lacions que han de resoldre de manera definitiva el problema de manca de qualitat de l'aigua, una planta de desnitrificació que està en construcció, i la portada d'aigua de la Llosa del Cavall, que té aprovat el procés administratiu, però que requereix un període més llarg per poder-se connectar a la xarxa.

Des del 17 d'agost que l'aigua de Calaf estava declarada no apta per a ús de boca per part del departament de Salut Pública. El motiu, segons ha explicat l'Ajuntament, era que els resultats de les analítiques fetes aquella setmana mostraven que els paràmetres de nitrats, trihalometans i terbolesa es trobaven per sobre del valor paramètric establert per la normativa sanitària i, per tant, s'havia de declarar no apta per al consum humà i informar-ne a la població.

Després que els tècnics de la concessionària Aigües Manresa fessin diferents purgues de manera continuada es va resoldre el problema dels nitrats, però, no s'aconseguia tenir un període d'estabilitat llarg pel que fa a la terbolesa de l'aigua. La situació ha canviat en la darrera setmana i s'ha pogut realitzar una desinfecció del dipòsit de capçalera, els resultats de les analítiques tornen a estar de forma estable sota els paràmetres adequats i a més, visualment l'aigua tampoc mostra cap terbolesa.

Dilluns a les 7 de la tarda, l'Agència de Salut Pública va notificar a l'Ajuntament de Calaf l'aixecament de l'incompliment i que ja es pot tornar a utilitzar l'aigua per a ús de boca.

El conflicte de qualitat de l'aigua de Calaf es troba en les auctuals captacions. Per això, la solució definitiva a aquest conflicte passa per rebre l'aigua des de la Llosa del Cavall, el que en principi ha de garantir la salubritat del servei a les cases de la població referència de l'Alta Segarra.

La situació actual, però, no és definitiva i que el servei es mantingui o no serà, mentre no es rebi aigua del pantà solsoní, una qüestió del valor de l'anàlitica. És per això que l'Ajuntament de Calaf ha indicat que «tenint en compte la vulnerabilitat d'aquestes captacions, des de l'Agència de Salut Pública, insisteixen en el fet que cal seguir fent un seguiment analític dels paràmetres de trihalometans, nitrats, terbolesa i alumini.