L'Ajuntament d'Esparreguera exigeix al departament d'Educació de la Generalitat el pagament de tot el deute acumulat des del 2014 pel servei de les escoles bressol. El deute pendent, segons l'Ajuntament, és de 810.200 euros, corresponents a l'import de 1.300 euros per alumne dels cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 1.600 euros per alumne el curs 2017-2018.

El març del 2019 l'Ajuntament va interposar una demanda contra el Govern català per reclamar el pagament, però a la primavera del 2020, quan encara no s'havia dictat sentència, la Generalitat va aprovar una modificació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) per establir el finançament per una quantitat molt inferior, de 425 euros per plaça, des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019. Davant d'aquesta decisió, l'Ajuntament ha reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que plantegi una qüestió d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional per obligar la Generalitat a sufragar tot el deute amb els imports inicialment establerts.

El conflicte pel finançament de les escoles bressol es remunta al 2012. El Departament d'Ensenyament cofinançava les llars d'infants municipals mitjançant convenis fins al curs 2011-2012, quan ho va fer a raó de 1.300 euros per alumne i curs. A partir del 2012 però, la Generalitat va reduir l'aportació per a les escoles bressol i va deixar de signar convenis amb els ajuntaments.

Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esparreguera, amb el suport de la Diputació, va passar a assumir-ne tot el finançament. Davant d'aquesta situació, una trentena de municipis catalans, entre els quals també hi ha Manresa, van iniciar el procés per reclamar a la Generalitat els imports. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els ha donat la raó, i ha recordat que la legislació estableix que és la Generalitat qui ha de garantir el finançament de l'educació 0-3, malgrat que es tracti de centres de titularitat municipal.

«La justícia ens dona la raó, el finançament de les escoles bressol és competència obligatòria de la Generalitat i, per això, reclamarem que ens doni tot l'import que ens pertoca, no acceptarem una quantitat menor», assegura l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas.

El setembre del 2018, Esparreguera ja va requerir al Departament d'Ensenyament el deute per les subvencions del 2014 fins al 2018. Davant la manca de resposta, el març del 2019 l'Ajuntament va interposar demanda per reclamar 810.200 euros, resultants d'aplicar 1.300 euros per alumne i curs durant les tres primeres anualitats i 1.600 euros per alumne i curs en la darrera. Amb el procés judicial obert i encara sense resolució, el maig del 2020 va entrar en vigor la disposició addicional a la Llei d'Educació de Catalunya que estableix un mòdul fix per any, distribuït de la manera següent: 1.300 euros per plaça el curs 2019-2020; 1.425 euros per plaça el curs 2020-2021 i 1.600 euros per plaça des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-2029.

A més, també estableix que des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 el finançament serà de 425 euros per plaça, que s'hauran d'abonar en un termini de deu anys de manera prorratejada. La Generalitat volia fer els pagaments d'acord amb la LEC. El mes de setembre passat la Generalitat ja ha abonat 209.700 euros. El 2021, l'Ajuntament preveu ingressar 210.000 euros del Govern català per aquests conceptes.