Els grups polítics d´Olesa rebutgen la moció de la plataforma Moviment Veïnal, que demanava la paralització temporal del Pla d´ordenació urbanística municipal (POUM) i l´obertura d´un nou procés participatiu popular. La proposta es va rebutjar amb els vots en contra de Bloc Olesà, PSC, Ciutadans i Junts per Catalunya; ERC s´hi va abstenir i la CUP hi va votar a favor.

Moviment Veïnal demanava paralitzar provisionalment el procés d´aprovació del POUM d´Olesa convocar i organitzar «amb la participació directa de les associacions de veïns» una consulta popular per demanar l´opinió de la ciutadania sobre el POUM; i considerar les propostes de Moviment Veïnal nous mecanismes de participació i decisió col·lectiva «més enllà de la democràcia representativa».

L´alcalde d´Olesa, Miquel Riera, va aclarir que la moció havia arribat al ple gràcies a la voluntat política del Bloc Olesà, Ciutadans i la CUP, que havien valorat dictaminar la seva inclusió a l´ordre del dia. Després de fer la revisió de les 565 signatures presentades, va dir l´alcalde, només s´havien pogut validar 444, que no arribaven al mínim de 500 que demana el ROM (el Reglament orgànic municipal) per poder presentar una moció per iniciativa popular.

Oriol Francesch va exposar la moció de la plataforma veïnal, i va destacar inicialment que la voluntat era presentar una moció directament sense necessitat d´intermediació dels grups polítics.

El representant de la plataforma veïnal va explicar que la proposta pretenia aturar provisionalment l´aprovació del POUM perquè el poble decideixi si vol créixer o no. L´alcalde també va advertir els regidors que aturar el POUM, com es demanava, suposaria «tornar tres anys enrere».