Les forces municipals Òdena a Fons i Fem Òdena només veuen possible crear més sòl industrial al seu municipi a la zona del voltant de l´aeròdrom. Defensen que Can Morera i el Pla dels Ametllers quedin exclosos com a terrenys industrials en el futur Pla Director d´Activitats Econòmiques de la Conca d´Òdena (PDUAECO), que la Generalitat intenta portar endavant amb el consens dels ajuntaments d´Igualada i el seu entorn.

Aquest pla urbanístic està en la fase final del procés participatiu. Els dos grups, que podrien sumar una majoria al ple d´Òdena, han advertit que no accepten una proposta que contemplés transformar de sòl agrícola a industrial can Morera i al Pla dels Ametllers.

De cara a la propera redacció del document d´aprovació inicial, els dos grups només accepten la inclusió en el debat de la zona a l´entorn de l´aeròdrom d´Òdena, on hi veuen possibilitats de desenvolupament en l´àmbit de l´aviació i els drons.