L´Ajuntament d´Igualada ha incrementat en 42.000 euros la despesa en il·luminació nadalenca als carrers de la ciutat. Enguany, la voluntat del govern local era que als carrers de la ciutat tinguessin més llum, que no decaigués a cap part de trama urbana l´hàbit d´engalanar els carrers, que en allò que es pogués contribuir a donar normalitat al Nadal després de mesos de pandèmia, malalties i restriccions es fes.

L´Ajuntament ha garantit que hi hagi llums en els mateixos carrers que ja en posaven els anys anteriors i s´ha seguit el mateix sistema, que és de llogar el guarniment a empreses especialitzades. A diferència, però, d´altres anys, el consistori ha assumit la pràctica totalitat de la factura, que en anys precedents carregaven, en part, alguns sectors comercials de la ciutat. Aquest any, la crisi econòmica que ha arribat de la mà de la sanitària, hauria provocat algunes renúncies als guarniments.

També ha estat voluntat del govern que la il·luminació nadalenca arribés a tots els barris de la ciutat. Era una voluntat de mostrar-se al costat del comerç local i, al mateix temps, a la població, que ha patit durant aquests mesos de presència del coronavirus.

L´increment de pressupost en 42.000 correspon fonamentalment a l´adquisició de llums per alguns carrers. Enlloc de llogar, per algunes zones noves que no s´havien engalanat en els anys precedents, com ara el carrer Barcelona, l´Ajuntament s´ha decantat per la compra en propietat.

Els diners per fer aquesta adquisició venen d´una part del fons d´ajut de la Generalitat al comerç local que anava destinat a les corporacions locals perquè fessin promoció de les seves botigues.

Pel que fa a la despesa, enguany hi haurà una retallada perquè la il·luminació es tanca un abans, a les 10 de la nit.