El Govern de la Generalitat ha impulsat de manera definitiva l´inici del projecte per millorar el subministrament d´aigua de Calaf. A través de l´empresa pública ATL, es construirà una conducció d´aigua perquè el municipi pugui rebre aigua provinent de l´embassament de la Llosa del Cavall un cop tractada a l´estació de tractament d´Aigua Potable del Cardener.

Els treballs estan pressupostats en 185.868 euros. El subministrament d´aigua a Calaf es garanteix actualment amb pous propis del municipi, però tenen problemes d´alts nivells, entre d´altres, de nitrats. Aquest any, la població ha estat sense poder beure aigua de l´aixeta des del mes d´agost fins al mes de desembre. També es fa una planta de desnitrització.