El Govern ha impulsat l'inici del projecte per millorar el subministrament d'aigua de Calaf. A través de l'empresa pública ATL, es construirà una conducció d'aigua perquè el municipi pugui rebre aigua provinent de l'embassament de la Llosa del Cavall un cop tractada a l'estació de tractament d'Aigua Potable del Cardener. Els treballs estan pressupostats en 185.868 euros. El subministrament d'aigua a Calaf es garanteix actualment amb recursos propis del municipi. Tanmateix, l'aigua captada presenta nivells elevats de nitrats.