Un estudi fet a partir de dades recollides per mesuradors en les principals vies urbanes d´Esparreguera estableix que els nivells de concentració de diòxid de nitrogen (NO2) estan per sota, i a força distància, dels valors màxims permesos. Aquesta mesures es van prendre durant el passat mes de juny i juliol, quan a causa de les limitacions de la pandèmia hi va haver una reducció del trànsit.

La mitjana màxima admesa per l´Organització Mundial de la Salut (OMS) per al diòxid de nitrogen és de 40 micrograms. La concentració mitjana dels punts de fons ha estat de 13 micrograms /m3 i la mitjana dels punts de trànsit ha estat de 20 micrograms/m3.

Ahir, Ecologistes en Acció feia públiques unes dades a partir de controls oficials de l´aire, que indicaven que els nivells de NO2 en les principals ciutats espanyoles van caure un 52% durant el primer estat d´alarma respecte als valors mitjans de la dècada anterior. Aquest descens es va reduir al 28% a l´estiu (del 21 de juny a 31 d´agost) i s´ha mantingut en un 29% durant la tardor (setembre i octubre). La reducció dràstica del trànsit «ha provocat una millora sense precedents de la qualitat de l´aire a les ciutats espanyoles, molt per sota dels límits legals i les recomanacions de l´OMS», segons l´informe de l´aquesta entitat.

Els mesos de juny i juliol es van situar a Esparreguera 20 captadors instal·lats a diversos punts del municipi. Els nivells de NO2 detectats són baixos, segons les dades de l´estudi que ha fet la Diputació de Barcelona.

L´Ajuntament esparreguerí ha explicat que, a principis d´any, va sol·licitar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l´ens provincial la realització d´un estudi per conèixer els nivells de concentració de NO2, per tal d´analitzar la qualitat de l´aire de la vila amb trànsit. S´havia d´haver fet el mes de març, però es va decretar l´estat d´alarma.

El regidor d´Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha destacat «els nivells baixos de contaminació atmosfèrica derivada del trànsit rodat, fins i tot en els punts de més concentració, com la carretera».