El Futbol Sala Olesa no podrà dur a terme una gincama que volia fer per donar suport a la marató de TV3 que enguany és dedica als efectes de la pandèmia. L'Ajuntament d'Olesa no ha autoritzat aquesta activitat "en aplicació a les restriccions aprovades per la Generalitat per fer front a la covid-19". El club s'ha queixat de la prohibició a través de les seves xarxes socials dient que l'Ajuntament d'Olesa ha prohibit l'activitats de manera "interessada i arbitrària".

L'Ajuntament considera que aquesta gincama hauria comportat una mobilitat de nens i de famílies que no s'ajusta al sentit de la normativa vigent que incideix de manera clara en demanar que no hi hagi trasllats i connexions amb persones fora de les bombolles habituals. L'entitat, segons l'Ajuntament, "va demanar el divendres 27 de novembre, a les 20.45 h, autorització per a realitzar els dies 12 i 13 de desembre, és a dir, en dissabte i diumenge, al pavelló Salvador Boada, l'activitat Posa a prova la teva punteria, plantejada com una gimcana per a nens i nenes des de pre-benjamí a infantil (aproximadament 130 nens i nenes amb la conseqüent mobilitat dels familiars acompanyants)".

L'Ajuntament ha explicat que els usos i horaris de les instal·lacions esportives estan restringits a entrenaments esportius federats de base, de dilluns a divendres amb finalització màxima a les 21.00 h, i dissabte entre les 9.00 i les 13.00 h, facilitant que els entrenaments que habitualment es feien a partir de les 21.00 h es puguin fer els dissabtes entre les 9.00 i les 13.00 h, per tal que els equips no quedin afectats". i citen la resolució del Procicat que indica que "queda suspesa la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper".

En aquest sentit, l'Ajuntament explica en un comunicat que "la denegació del permís en cap cas és "interessada i arbitrària", com afirma el FSO. Les raons de la denegació es basen en el fet que l'activitat està prevista realitzar-se en dissabte i diumenge, i que es tracta d'un acte públic que va més enllà de la realització d'entrenaments per part de l'entitat, i es considera una activitat recreativa. Per tant, en cap cas l'Ajuntament criminalitza l'esport, com afirma el FSO, sinó que segueix estrictament el que marquen les directrius de la Generalitat envers l'aplicació de mesures per protegir la salut de la ciutadania arran la pandèmia de la covid-19".

El dilluns 7 de desembre, segons el relat de l'Ajuntament, es va comunicar a l'entitat que "l'activitat, atesa la situació sanitària actual i les restriccions normatives s'hauria de repensar i fer una nova proposta, com han fet altres entitats que col·laboren solidàriament amb la Marató de TV3 estan realitzant activitats de manera no presencial, evitant així la concentració i desplaçament de persones".