El 2019 hi va haver 6.263 naixements al Baix Llobregat. Va disminuir la xifra de nounats i també, lleugerament, l'edat mitjana a la maternitat, que es va situar situa en els 32,3 anys.

Les dades de naixements a la comarca disminueixen respecte l'any anterior, seguint la tendència iniciada a partir del 2009 i que, segons les estimacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb tota probabilitat tindrà continuïtat en els propers anys per la disminució del nombre de dones en edat fèrtil. L'any 2019 va haver-hi a la comarca 6.263 naixements, 393 menys que l'any anterior. Si es comparen les taxes brutes de natalitat, és a dir, els naixements posats en relació amb el total de població, aquest indicador també disminueix en relació amb l'any anterior i es situa en 7,6 naixements per cada 1.000 habitants.

Bona part els nens neixen quan les mares tenen 34 anys.