El Consell Comarcal de l'Anoia incrementa el seu pressupost fins als 16,4 milions d'euros. El govern destaca que l'increment es dedicarà a reforçar la política social i fer front a la crisi econòmica que va associada a la pandèmia. L'increment sobre la previsió de comptes del 2020 és de gairebé 2 milions.

L'augment, segons fonts del govern de l'ens comarcal, respon a una necessitat de fer front a la crisi social i a l'incrementar la partida d'inversions. El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, afirma que «aquesta és probablement la crisi més desconeguda i incerta que hem viscut els últims anys, una crisi sanitària que ja està ocasionant greus conseqüències econòmiques i socials; per això, des de les principals institucions de proximitat com som els consells comarcals i els ajuntaments, estem fent i farem els màxims esforços possibles per a fer costat a les persones». I el vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, destaca que «l'obligació dels governants i les institucions és cercar solucions als grans problemes, especialment en moments de crisi». «Per això -segons Cuadras- des del Consell Comarcal de l'Anoia treballem coordinadament amb altres administracions, cercant tots els recursos que estiguin al nostre abast que ens permetin fer costat a aquelles famílies i aquelles persones que passen més dificultat en aquests moments».

Del pressupost destaca un increment de les transferències als ajuntaments per a la seva inversió social, passant dels 1,1 milions d'euros actuals als 2 milions d'euros l'any vinent. Això és possible gràcies l'import extraordinari del Fons de Cooperació Local, que es destina al finançament dels Ajuntaments de la comarca. L'altre concepte que es veurà reforçat seran les transferències a les famílies, passant de 1,3 milions d'euros a 1,8 milions d'euros, un increment del 37%. En bona part aquest import correspon al finançament de les beques de menjador pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, les línies amb més dotació són Benestar Social i Ensenyament.