Calaf disposa des d'ara d'un protocol contra les violències masclistes en espais d'oci, document que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en l'últim ple municipal. La regidora de Polítiques Feministes i Igualtat, Bet Miquel, va detallar, en relació al contingut, que en el protocol s'hi estableixen línies d'acció específiques que es situen en els sis àmbits d'acció en els que cal actuar per l'erradicació de la violència contra les dones: prevenció, sensibilització, detecció, atenció, recuperació i reparació. A més, també inclou un circuit específic que descriu els principis d'actuació a seguir pel que fa a l'atenció d'agressions en els espais d'oci.

Pel que fa a la seva elaboració, Miquel va detallar que durant el 2020 es van desenvolupar diverses eines que van permetre incorporar diferents visions i definir espais de participació. Per una banda, un grup format per tècniques de l'Ajuntament de Calaf i la mateixa regidora i, per l'altra, una comissió formada per ciutadania i professionals del territori, on es va potenciar la participació de col·lectius i entitats, així com de persones sensibilitzades amb la temàtica. Aquestes van establir el marc teòric des del qual treballar (principis, límits i potencialitats) i les principals idees a desenvolupar en el pla d'acció, protocol i avaluació. Per dur-lo a terme, es va passar per diverses fases. La primera va ser la de contextualització, informació i sensibilització. La següent fase va implicar el desenvolupament d'una diagnosi municipal i la tercera va estar marcada per la realització d'una formació en perspectiva de gènere, violències masclistes, violències sexuals i la LGBTI-fòbia amb experts. Tot seguit, va iniciar-se la fase d'elaboració del protocol i, finalment, la fase de validació i avaluació. Bet Miquel va explicar que el protocol s'ha materialitzat , mitjançant una subvenció de l'Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, amb l'autoria de l'Equip de Dones amb Empenta.