L'Ajuntament de Calaf ja disposa del projecte per tenir una de les peces que li han de permetre posar solució als continus problemes que té amb el subministrament d'aigua potable per a consum de boca a causa de l'alt nivell de nitrats que periòdicament afecten els aqüífers del que s'abasta. Es tracta de la futura construcció d'una estació de tractament d'aigua potable de desnitrificació biològica, que ja té el projecte redactat i, en aquests moments, en període d'informació pública. En cas de no rebre al·legacions ni reclamacions en el termini d'exposició, quedarà definitivament aprovat.

Cal recordar que el 2020 els veïns del municipi han passat més de mig any sense poder fer ús de l'aigua de l'aixeta per cuinar o beure, com a conseqüència de dos d'aquests episodis d'elevada concentració de nitrats, l'últim dels quals va començar a principi d'agost i no es va considerar resolt fins a final de novembre. La solució definitiva que s'espera és la connexió amb l'abastament provinent del pantà de la Llosa del Cavall, però aquesta planta de tractament pot ajudar a reduir l'impacte mentre no arriba el nou subministrament, i quan estigui fet permetrà seguir aprofitant els punts de captació actuals.

En el projecte es posa de manifest que Calaf ha patit durant anys, els efectes dels nitrats en la contaminació dels aqüífers subterranis i que, «amb l'aportació de cabals procedents d'altres captacions, s'ha garantit una qualitat d'aigua suficient per a l'ús de boca, però requerint sempre d'importants costos energètics i d'explotació per al transport i tractament d'aquesta l'aigua». Un exemple n'és la captació del Mantellí, una aigua que, malgrat tot el que s'ha comentat, se subministra amb elevats continguts de sulfats.

L'objectiu és garantir a la població una aigua de qualitat, amb uns valors de nitrats dins dels paràmetres recomanats, fomentant l'explotació dels propis recursos locals (pou del Molí i pou Vell), i aturant de forma definitiva l'elevada despesa que representa l'abastament d'aigua des de la captació de la riera del Mantellí.

Per tal de solucionar aquesta problemàtica i reduir la concentració de nitrats a l'aigua, «s'ha seleccionat un tractament biològic de doble etapa anaeròbica-aeròbica per corrent ascendent a l'interior d'uns reactors», que ha de fer possible aquesta millora de la qualitat. Aquest projecte disposa d'una aportació econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua.