El Consell Comarcal de l'Anoia, l'Ajuntament d'Igualada i els Jutjats número 3 i 4 de la ciutat han impulsat conjuntament una prova pilot pionera per facilitar la mediació en els divorcis amb fills a càrrec. Es tracta d'un programa que té per objectiu acordar mesures provisionals entre els dos progenitors mentre s'espera la resposta judicial que, en moltes ocasions, acaba allargant-se més d'un any. Normalment, mentre no arriba el judici, les parts no disposen de cap regulació que regeixi la seva situació de ruptura i, per tant, "els fills acaben sent els principals perjudicats d'aquesta situació", explica a l'ACN el responsable del Jutjat 4, Pedro Manuel Izquierdo. El projecte es posarà en marxa a partir d'aquest mes de març.

El magistrat Pedro Manuel Izquierdo considera que "una situació de ruptura familiar suposa, en molts casos, un cataclisme vital que necessita una reestructuració integral de la vida personal, parental i econòmica de cada membre de la parella". "L'ideal seria que tots els cònjuges posessin totes les ganes per arribar a una resolució amistosa, però en molts casos no és així i s'acaba produint un procediment judicial". En aquest procediment, creu el magistrat, "els principals damnificats són els fills".

Tenint en compte aquesta situació, els jutjats 3 i 4 d'Igualada s'han aliat amb les administracions més properes, el Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada, per engegar una prova pilot que permeti acordar mesures provisionals mentre s'espera la resposta judicial. La idea és acabar determinant unes mesures cautelars "estables", que es mantindrien fins que arribi la resposta definitiva dels tribunals i això permetria una major estabilitat als fills.

La mediació, una eina per evitar el patiment als fills

La mediació és un mètode de resolució de conflictes on les parts, de manera voluntària i amb l'ajuda d'un mediador imparcial, busquen una solució al problema. Ja és una eina que es fa servir en alguns procediments judicials de l'àmbit de família, però ara, a l'Anoia, es fa un pas endavant i "s'integra la mediació dins del procediment". Izquierdo explica que "fins ara la mediació es lligava al procediment, però ara la integrem".

Amb la modificació el passat mes de març de 2020 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya per fomentar la mediació en els conflictes familiars com ara divorcis, pàtria potestat, custòdia i tutela de fills, els jutges ja poden obligar les parelles a una sessió informativa de mediació. A l'Anoia, però, es va un pas més enllà i, en aquesta sessió prèvia, es demana als progenitors que hi acudeixin amb els seus advocats, ja que d'aquesta sessió ja en podran sortir les mesures provisionals -com pot ser el règim de guarda i custòdia dels nens- que seran vigents fins que s'arribi a judici.

El magistrat titular del 4, destaca, sobretot, el paper que tindran els advocats en les sessions de mediació, ja que considera que seran "essencials perquè la mediació acabi tenint èxit". Per ell, els advocats "garanteixen una igualtat entre les parts i, a més, molt probablement són els que, des de la lleialtat al seu representat i des d'un punt de vista més fred, podran explorar juntament amb el mediador una possible solució".

Un altre dels aspectes destacats de la prova pilot és que les sessions de mediació tindran lloc dins del mateix edifici judicial. En concret, les sessions es desenvoluparan a la sala de matrimonis. A més, serà el propi jutge qui assenyali la sessió de mediació en coordinació amb les dues administracions implicades. "La idea és que s'evitin passos intermedis i sigui tot el més directe i àgil possible", apunta Izquierdo.

"Estem convençuts que la mediació és una eina estratègica"

Des del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada es mostren molt satisfets per la posada en marxa de la prova pilot. Les dues administracions fa temps que ofereixen un servei de mediació, però consideren que ara es fa un "pas endavant". Des de l'Ajuntament, la regidora d'Acció Social, Carme Riera, lamenta que, en els processos judicials de divorcis, "malauradament qui acaba patint les conseqüències són els menors" i, per això, "és molt important que en aquesta primera sessió de mediació ja s'intenti arribar a un pacte". A més, Riera veu important que la mediació es faci en seu judicial perquè això "facilitarà molt més la resolució del possible conflicte".

De la seva banda, la vicepresidenta responsable de Servei a les Persones del Consell Comarcal de l'Anoia, Carme Zaragoza, destaca que la mediació és "la millor eina per resoldre qualsevol conflicte i evita l'angoixa que generen els litigis". Considera que aquesta prova pilot "permetrà ajudar a moltes famílies que es troben en un procés d'aquestes característiques" i, al mateix temps, ajudarà a "protegir els menors durant aquest procés tan llarg".