Calaf va tenir durant el 2020 un 45% de defuncions que l'any anterior. L'any de la pandèmia ha fet que a la població s'hagi passat d'una xifra de 31 mort l'any 2019 als 45 del 2020. La mortalitat ha afectat molts més als homes que a les dones (30 homes i 15 dones). Si les comparem amb les xifres del 2019, hi ha un increment de 13 difunts més de gènere masculi (es passa de 17 a 30), mentre que entre les persones de gènere femení, entre uun any i l'altre hi ha una diferència d'un decés més (es passa de 14 a 15).

Segons les dades històriques de l'Idescat que ha fet públic l'Ajuntament de Calaf, la població no vivia un episodi de defuncions tan elevat des del 1981, quan es van comptabilitzar fins a 48 persones. D'altra banda, l'any 1983 amb 43 persones i l'any 1992 amb 40 persones, també es van registrar dades per sobre de les 40 defuncions. Des d'aleshores, però, les xifres s'havien mantingut en uns paràmetres més o menys estables els darrers 20 anys, amb una mitjana de 30 morts per any.

Aquesta dinàmica de sobremortalitat, coincideix amb un any on la pandèmia de la Covid-19 ha generat a escala de Catalunya un 32,4% més de morts, passant de 59.092 defuncions durant el 2019 a 78.255 el 2020, un total de 19.163 persones més, segons les dades oficials que proporciona el visor de mortalitat per COVID-19 a Catalunya en relació amb les dades històriques totals. En el cas concret de l'Anoia, una de les comarques més afectades durant l'inici de la pandèmia el març de l'any passat, el nombre de defuncions per Covid-19 el 2020 va ser de 575 persones, un 3% del total.